Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Berichten


November 2019

Roerparel Postcoderoos; status update 8 november 

Het werk is begonnen voor de 200 panelen van ECR (EnergieCoöperatie Roerdalen) die op het dak van de Roerparel gelegd gaan worden. 

Roerparel1.jpg
Roerparel2.jpg
Foto's met dank aan ECR, 8 november 2019: het montage systeem is bevestigd op het dak en de optimisers zijn gemonteerd.

RRE aanvraag 

Op 12 november 2019 hebben we met steun van de gemeente een aanvraag ingediend voor een nieuwe subsidie "Regeling Reductie Energiegebruik" waarmee we huiseigenaren een financieel zetje kunnen geven om energie te besparen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt dan willen we het in 2020 inzetten om de mensen in Roerdalen te helpen met simpele energiebesparingen zoals het beter inregelen van hun CV installaties waarmee energie en dus ook kosten bespaard kunnen worden (10-15%). Voor meer info over deze regeling zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre

Oktober 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Op 9 oktober hielden we de 2019 Algemene Ledenvergadering van Duurzaam Roerdalen, gekoppeld aan een lezing over "duurzaam koken en eten" van Marijke Stokking.

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/07/03/algemene-ledenvergadering-2019

Stokking.JPG

Marijke Stokking (Montfort) tijdens haar presentatie over Duurzaam Koken en Eten.
Boodschap: niet moeilijk en ook nog eens lekker

Energise en Energiebeurs

10 oktober was het de "dag van de duurzaamheid" en een deel van ons bestuur was op de energiebeurs in Den Bosch. We waren ook uitgenodigd voor de Energise bijeenkomst van de Universiteit van Maastricht. Presentaties van de resultaten van een van een "living labs" onderzoek over een periode van zo'n 3 maanden in 8 Europese landen.

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/10/11/energise

De energiebeurs in Den Bosch werd dit jaar gedomineerd door de warmtepomp in al zijn vormen en combinaties van lucht-lucht tot hybride systemen. Dat geldt trouwens voor alle vormen van verwarming en dat is na de zonnepanelen zo te zien de volgende slag in de energietransitie die er aan gaat komen. Zonnepanelen zijn duidelijk ingeburgerd en behalve de trend van steeds meer toenemend vermogen voor dezelfde, of zelfs lagere prijs is het nieuwe van zonnepanelen er duidelijk af. 

Postcoderoos de Roerparel

Opstal is notarieel vastgelegd. ECR heeft de definitieve verdeling van panelen is overeengekomen met
de deelnemers. Installatie van de panelen is gepland in week 43

Waterzijdig Inregelen

In overleg met Wooncoöperatie Wonen Limburg  gaat deze een pilot uitvoeren voor 20 woningen Kasteelhof te Herkenbosch. Ook is er een bezoek gebracht aan Veldhoven waar een soortgelijk project al jaren loopt. We hebben plannen om dit initiatief vervolgens verder uit te rollen voor huiseigenaren in Roerdalen. 

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/09/26/cv-en-co2-op-kasteelhof

Energiecoaches

We publiceren een oproep voor meer vrijwilligers die dit zouden willen doen.

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/10/11/energiecoaches-gezocht

En dit wordt ook in Via Roerdalen en de Gemeentelijke website opgenomen 

https://www.roerdalen.nl/energiecoach-worden-meld-u-aan-voor-de-opleiding

Montfort vuilstort Zonnepark

Op 15 oktober was er op ons initiatief overleg over dit project met energiecoöperaties van aangrenzende gemeenten over mogelijke samenwerking: Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond en Weert. We vinden het belangrijk dat er uitwisseling van ideeën en plannen op regionaal niveau plaatsvindt. Daarnaast is niet uit te sluiten dat in deze gemeenten belangstelling bestaat om te participeren in het zonnepark in Montfort. We zien goede communicatie als een heel belangrijk onderdeel van dit grote project; communicatie in verschillende schillen: 1) de directe omwonenden 2) de bewoners van Montfort en Roerdalen, 3) de omgevende gemeenten en 4) provinciaal. Deze bijeenkomst was een eerste uitwisseling van plannen en ideeën van coöperaties in aangrenzende gemeenten om problemen te voorkomen (we willen immers allemaal hetzelfde en dan moet je toch door hetzelfde elektriciteitsgrind en moet je putten uit dezelfde financieringsbronnen) en mogelijke samenwerking te kunnen optimaliseren. 

Rabobank Clubkas

Op 22 oktober werd de uitslag bekend van de Rabobank clubkas actie. Daarmee hebben we 330,69 Euro binnengehaald; een mooi resultaat. Met dank aan de Rabobank en aan iedereen die op Duurzaam Roerdalen gestemd heeft. 

2019Clubkas.jpg

Holsterhof

Op verzoek van de eigenaar bezochten we op 22 oktober  de Holsterhof in Paarlo om te kijken of er verdere mogelijkheden zijn voor verduurzaming voor restaurant en gastenaccommodatie.

September 2019

NMF

Voorzitter Hay Nelissen treedt per 12 september 2019 toe tot het Dagelijks Bestuur van de Natuur- en Milieufederatie afdeling Limburg als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties.

HIER Opgewekt heidag 14 september

De jaarlijkse landelijke Heidag is bedoeld voor bestuurders van energie-initiatieven. Op bestuurders komen veel ontwikkelingen af: ambities uit het Klimaatakkoord, de RES’en, warmtetransitie etc. Welke koers vaar je? Dit vraagt bestuurlijke slagkracht en visie. In welk stadium ben je zelf als coöperatie en welke vaardigheden hebben bestuuurders nodig. Hoe te professionaliseren als eigen kunnen het niet aankan. De Heidag 2019 was een gelegenheid om met andere bestuurders hierover ervaringen uit te wisselen.

Energiecoaches

Er verschijnt een publicatie over de diensten die onze energiecoaches kunnen verlenen in Via Limburg, de dorpsblaadjes en FaceBook, gekoppeld aan een oproep voor meer vrijwilligers die dit werk willen doen.

Montfort vuilstort Zonnepark

We halen de pers met een persbericht over de plannen voor een zonnepark op de vuilstort van Montfort

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/09/12/onderzoek-naar-mogelijkheden-van-een-zonnepark-op-stortplaats-montfort

De Limburger:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190912_00122607/onderzoek-naar-zonnepark-op-voormalige-vuilstort-in-montfort

Solar Magazine:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19371/gemeente-roerdalen-start-onderzoek-naar-zonnepark-op-stortplaats-montfort

Sittard-Geleen Nieuws:

https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190912/onderzoek-naar-mogelijkheden-van-een-zonnepark-op-stortplaats-montfort/

Limburg24

https://limburg24.nl/komt-er-een-zon%C2%ADne%C2%ADpark-op-stort%C2%ADplaats-mont%C2%ADfort/

De gemeente zelf:

https://www.roerdalen.nl/onderzoek-naar-zonnepark-op-voormalige-vuilstort-montfort

Boer zoekt Zon

Tonnedenhof (Nijskens) nodigde ons uit voor een bezoek aan zijn paardenboerderij terwijl het leggen van zonnepanelen op de daken in volle gang was. Een mooi voorbeeld van een ondernemer die zelf aan de slag is gegaan. Daken die we eerder bekeken hadden voor een mogelijk postcodeproject, maar een eigen zonnedak is commercieel aantrekkelijker is voor de dakeigenaar. Dat dit nu gerealiseerd wordt, daar gaat het ons om. 

https://www.duurzaamroerdalen.nl/2019/09/03/boer-zoekt-zon 

Actieplan Duurzame Energie Roerdalen

Duurzaam Roerdalen heeft de gemeenteraad toegesproken in de raadsvergadering van 19 september over het gemeentelijk Äctieplan Duurzame Energie" Momenteel wacht onze gemeente af op wat uit de RES gaat komen. Waarom? En dat is een van de aantekeningen, naast het aandringen op een gemeentelijk beleid met betrekking tot de energietransitie, die we bij het “actieplan Duurzame Energie 2019-2022” van de gemeente Roerdalen gesteld hebben (zie gemeenteraadsvegadering 19-09-2019).

In de twee jaren van het bestaan van de coöperatie is een samenwerking ontstaan met de gemeente op besluitvormend, uitvoerend en politiek niveau. Daarbij is de rol van de coöperatie in dat samenspel gegroeid. Inmiddels voelt het samenspel met de gemeente als gelijkwaardig. In een onderdeel van het actieplan wordt daar in vergelijkbare termen door de gemeente over geschreven. Daar zijn we blij mee. In die context is de coöperatie gevraagd een bijdrage te leveren aan het actieplan.

Van de eerste versie van de gemeente werden wij bepaald niet enthousiast. Er stonden wel goede acties in, maar ook acties die niet compleet, niet ambitieus, niet concreet en soms onjuist waren. We hebben aangeboden onze versie daar tegenover te zetten. Uit onze versie is een aantal zaken overgenomen, waaronder het opnemen van (een begin van) beleid. Het resultaat is een actieplan met concrete plannen, het is nog steeds een product van de gemeente. De gemeente kiest een voorzichtige koers omdat nog veel onduidelijk is.

Omdat onze ambities en plannen nog steeds verder reiken dan die in het uiteindelijke actieplan zijn opgenomen hebben we vóór de behandeling van het plan spreekrecht in de raad aangevraagd en gekregen.

In de toegekende vijf minuten hebben we kunnen aangeven dat er nog veel meer te doen staat dan in het actieplan is opgenomen en dat ook duidelijk moet zijn dat daar capaciteit en geld voor beschikbaar moet komen. Tijdens de inhoudelijke behandeling daarna door de raad hebben zowat alle fracties elementen van onze standpunten gebruikt in de discussie. Het geeft ons de overtuiging dat we een stem hebben die gehoord wordt. 

Toespraak van Hay Nelissen aan de gemeenteraad op 19 September 2019:

zie gemeenteraadsvergadering 19-09-2019.

Voor het actieplan zie deze link naar de gemeentelijke website

Augustus 2019

Rabobank clubactie

We melden ons aan voor deze actie met ook een verzoek aan onze leden om stemmen uit te brengen op Duurzaam Roerdalen om zo wat extra inkomsten binnen te brengen. 

Postcoderoos Roerparel

Het College van Bestuur van de Gemeente Roerdalen heeft het opstelrecht voor het dak van de Roerparel voor het plaatsen van zonnepanelen "om niet" verleend en daarmee kan ECR verder met het realiseren van dit project. 

Juli 2019

LED Verlichting sportverenigingen Roerdalen

Overleg met LTV Melick en LTC Montfort over verduurzaming energiegebruik. Conclusie is dat er samenwerking mogelijk is met andere sportverenigingen en gemeente met name met betrekking tot LED verlichting. We nemen dat op in regulier overleg met gemeente.

Actieplan Duurzame Energie Gemeente

Duurzaam Roerdalen ontving een concept van dit actieplan ter inzage. Er is veel aan op te merken en in overleg met de gemeente hebben we dat ook duidelijk naar voren gebracht in specifiek overleg met de gemeente.   

Tweede Postcoderoosproject

We onderzoeken de mogelijkheden voor een postcoderoos op sporthal de Koeweide, maar de dakconstructie lijkt ontoereikend.  Deze conclusie geldt naar verwachting voor alle gemeentelijke gebouwen die voor een PCRproject in aanmerking zouden kunnen komen. Een tweede PCR project is op korte termijn dan ook niet te realiseren.

Om toch helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn, gaan we een overleg organiseren met de gemeente en de beheerstichting. Daaruit moet duidelijk worden wat de gemeente wil en
wat de ambities van de stichting zijn. Het geschikt maken van het dak zou bij de definitieve overdracht van het gebouw een belangrijk punt moeten zijn.

Juni 2019 

Energiecoaches Energie coaches live in Roerdalen. 

Zie Roerdalenbericht week 25 

Studentenproject Onderzoek Roerdalen Energieneutraal 

 Op 17 juni was de afsluiting van de studentenprojecten met presentaties van de resultaten in kasteel Daelenbroeck.  De vraagstukken waar de studenten mee aan de slag zijn gegaan bevatten uiteenlopende uitdagingen op gebied van verduurzaming: 

  1. De mogelijkheden van duurzame energie in Roerdalen
  2. Energiebesparings-mogelijkheden van huizen, gebouwen en infrastructuur
  3. Verduurzamen van het MERU complex
  4. Verduurzamen van kasteel Daelenbroeck (monumentale gebouwen) 
  5. De distributie en opslag van energie in Roerdalen.

Het is duidelijk dat ook in onze gemeente de energietransitie een grote opgave is. Zelfs als we alle huizen en gebouwen zouden volleggen met zonnepanelen kunnen we maar aan 16% van onze totale energie-behoefte voorzien.

Er zal dus niet alleen gekeken moeten worden naar andere oplossingen, zoals windenergie maar ook allereest naar de verduurzaming (besparing) van ons energieverbruik. Dat is niet simpel zoals uit de MERU en Dalenbroeck onderzoeken bleek. Een decentralisering van energie-opwekking en een verschuiving van gas naar elektriciteit zal ook aanpassingen vragen van het energiedistributie netwerk, waar nu al problemen mee zijn. Daarvoor is er volgens de studenten een structurele aanpak nodig met focus op zowel korte en lange termijn (2050). Die aanpak kan het beste aangestuurd worden door een gemandateerd transitieteam met vertegen-woordigers van bewoners, bedrijven (incl. agrariërs), overheid, netbeheerders en natuurbeheerders, aansluitend aan- en passend bij het karakter van onze (natuur / agrarisch) groene gemeente.

Daarmee zou onze gemeente ook proactief moeten aansturen in de gezamenlijke strategie op gebied van energie die momenteel voorbereid wordt door een samenwerkings-verband van Midden Limburgse Gemeenten, de Regionale Energie Strategie (RES).

April 2019

Energie Coöperaties Echt-Susteren Energie en Duurzaam Roerdalen organiseerden op 11 April 2019 in samenwerking met de Rabobank en de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen een ondernemersbijeenkomst -in kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch- om te helpen met het beantwoorden van de vele vragen. 

Voor ons een geslaagde bijeenkomst. Hopelijk een hulp bij de eerste stappen voor de vele ondernemers in Roerdalen en Echt-Susteren in de energietransitie.

Een samenvatting, met dank aan OR6 voor de opnamen: https://drive.google.com/open?...

Ondernemers1.jpg

Plenaire Sessie

Wethouders Jan Smits (Roerdalen) en Hub Meuwissen (Echt-Susteren) openden de bijeenkomst met een overzicht van de status van de energietransitie in beide gemeenten. 
Voor presentatie volg link.Voor een video over Duurzame Initiatieven in Roerdalen volg deze link:
 https://www.roerdalen.nl/duurzaamheid

De energietransitie in Limburg Eric Geurts (Gedeputeerde Provincie Limburg Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme waaronder Duurzaamheid en LEKTA (Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak) 

ondernemers6.jpg

Secundaire Sessie

Tonny Smeets attendeerde ons op de website van de RVO waarop een Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven te vinden is: 

https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing 

ondernemers3.jpg

Maart 2019

Uitnodiging Ondernemersbijeenkomst 28-maart-2019

De uitnodiging voor de ondernemersdag 11 April 2019 verscheen in Roerdalenbericht 

RoerdalenBericht 2019 week 13.pdf

Duurzaam Geluk (18-maart-2019)

Wat zijn de plannen en wat is de planning? In presentaties van Duurzaam Roerdalen en de gemeente Roerdalen werd dat uitgelegd in een bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis als onderdeel van de geluksweek in Roerdalen. Ook Janneke Ter Linden gaf een presentatie over een eco-positieve leefstijl en de "verborgen impact", een inspirerend boek van Babette Porcelijn over onze invloed op planeet aarde en wat we daaraan kunnen verbeteren.  Zie ook https://www.duurzaamroerdalen.... 

Februari 2019

Daniels op weg naar Nul op de Meter (27-feb-2019)

In November 2018 waren we op bezoek bij tuincentrum Daniels in Vlodrop samen met de Regionale Omroep Roerstreek -OR6- die de opname in januari dit jaar uitgezonden hebben. Een interessant verhaal over tuincentrum Daniels die als eerste tuincentrum in Nederland de stap naar gasloos - warmtepomp- heeft durven maken.

Ze gaan nog verder vergroenen met een groot zonnedak. We zijn trots dat we daar een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren, maar nog trotser dat een ondernemer in onze eigen gemeente dit mooie voorbeeld geeft: de energietransitie kan!

Zie OR6 Opname op Youtube

https://youtu.be/8E35DhZ8GTE

Met dank aan OR6 , tuincentrum Daniels, Ruud Sniekers, Han Daniels en Peter Aben


Kick-off studie verduurzaming Roerdalen 11-2-2019

Wat is er in de gemeente Roerdalen wel en niet mogelijk op het gebied van duurzaamheid? Om dit te weten te komen, voeren 28 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een onderzoek uit. Op 11 februari was de kick-off in het gemeentehuis. Het onderzoek duurt tot midden juni. Dan presenteren de studenten hun bevindingen en ideeën. Het onderzoek is een initiatief van de Coöperatie Duurzaam Roerdalen met steun van de gemeente Roerdalen en Rabobank Roermond-Echt. 

Als onderdeel van hun studie gaan 2e- jaars studenten van verschillende studierichtingen met de gemene deler, duurzaamheid, samen aan de slag onder leiding van professor Sjef Cobben en zijn team. De vraagstukken waar de studenten mee aan de slag gaan bevatten uiteenlopende uitdagingen op gebied van verduurzaming. Ook de Barbapapafabriek uit Eindhoven is betrokken bij het project.

Toespraken door Hay Nelissen (voorzitter Duurzaam Roerdalen) en Jan Smits (Gemeente Roerdalen wethouder duurzaamheid)

Het gaat over 5 deelprojecten. Voor details van die projecten zie deze link.

IMG_2280.JPG
IMG_2273.jpg

LEKTA bijeenkomst 5-2-2019, ECI Roermond

LEKTA staat voor de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. We waren uitgenodigd voor een LEKTA bijeenkomst (de 2e in Limburg) voor bestuurders en energiecoöperaties uit Midden en Noord Limburg. De bijeenkomst werd geopend door gouverneur Theo Bovens die een korte inleiding gaf over de status van het klimaatakkoord in relatie tot Limburg en het belang van de energietransitie voor Limburg. Hij werd gevolgd door een panel van gedeputeerden, Joost vd Akker, Eric Geurts en Ger Koopmans, die hun uitleg gaven over de energietransitie in Limburg. Positieve geluiden als je bedenkt dat Nederland bijna onderaan staat in de lijst van vergroeners in Europa. Maar goed, energietransitie staat op eerste plaats op bestuurlijk niveau in de Provincie en dat willen ze doorgeven aan de gemeentelijke bestuurders. Hoe de uitvoering in de praktijk uit komt te zien werd behandeld door wethouders Thijs Kuijpers en Kim Schmitz die een overzicht gaven van de Regionale Energie Strategie (RES) die momenteel ontwikkeld wordt voor respectievelijk de twee RES regio's: Noord-Midden Limburg en Zuid-Limburg. De RES wordt een regionale vertaling van het klimaatakkoord voor de sectoren gebouwde omgeving en elektriciteit. We zijn nu in fase 2 van het RES stappenplan waarin het gaat om draagvlak en communicatie. In fase 3 worden concept RES deelplannen verder uitgewerkt. Voor meer informatie van de RES zie bijlage 2 in LEKTA brochure die hieronder gelinkt is. Er wordt momenteel veel nadruk gelegd op het belang van besparen en de overlap van de RES met de andere energie-vlakken, zoals vervoer. Har Geenen van RESCOOP gaf een praktisch voorbeeld van wat lokale cooperaties kunnen bereiken met het windmolenpark in Leudal en benaderukte het belang van een gemeentebeleid om lokale cooperaties te stimuleren. In een aantal roterende tafelgesprekken werden een aantal vraagstukken bediscussieerd. Een van de gemeenschappelijke conclusies van de tafeldiscussies was dat maatschappelijk draagvlak - haalbaar en betaalbaar -, maar ook begrip van wat er nodig is, van wat er gebeuren moet en dat er niet alleen "lasten maar ook lusten" kunnen zijn,  een belangrijke peiler is van de energietransitie en dat het creëren van draagvlak aan de basis van plannen moet staan en niet pas aan de orde moet komen als de plannen uitgevoerd worden. Een ander belangrijk punt wat in de discussies naar voren kwam is een gebrek aan capaciteit inzake duurzaamheid in veel gemeenten. Dat is problematisch juist nu, in deze startfase van de energietransitie.  

Voor meer informatie over LEKTA zie: december 2018 informatiebrochure van de Provincie Limburg "LEKTA, Energiek naar de toekomst", waarin bijlage 2 een overzicht geeft van de RES uitgangspunten en doelstellingen. 

Artikel aankondiging studie verduurzaming Roerdalen

 in de Limburger van 1-2-2019

https://m.limburger.nl/cnt/dmf...

Januari 2019

Oprichting Energiecoöperatie Roerdalen

Op 28-1-2019 is de energiecoöperatie Roerdalen opgericht voor het Roerparel postcoderoosproject tijdens de 1e ALV van deze nieuwe coöperatie in de Roerparel te Sint Odilienberg. 

Masterclass  Zonne- en Windenergie Reuver 16 januari 2019

We waren te gast bij de gemeente Beesel . Bij de masterclass hoorden van experts alles over zonne-energie en windenergie en mogelijkheden van participatie bij projecten voor het opwekken van zon- en windenergie. Een heel mooi initiatief van Beesel om haar bewoners actief bij de energietransitie te betrekken. 

Ondernemersdag 16 januari 2019

Op 16 januari was het derde vervolg-overleg over de Ondernemersdag die we samen met Energiecoöperatie Echt-Susteren en in samenwerking met de Rabobank in het voorjaar van 2019 organiseren. Het doel van dit evenement is het informeren van ondernemers over hun rol in de energietransitie als gebruiker, als mogelijke energieproducent en and leverancier van duurzame services / producten. De ondernemersdag is gericht op het  MKB in Roerdalen en Echt-Susteren. Datum, tijd en plaats moeten nog vastgesteld worden. Het is de bedoeling dit breed op te zetten, voor alle ondernemers. Wat moet, wat kan en zelf energie opwekken staan centraal. De ondernemersdag wordt ondersteund door de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en de Rabobank 

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019

Hay Nelissen onze voorzitter gebruikt de nieuwjaarsreceptie voor de duurzaamheidsboodschap (na 1:06uur)

http://www.or6.nl/index.php/ge...