wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Berichten


Juli 2018

Energiecoaches (vervolg, 9 juli 2018)

Na overleg met onze drie energiecoaches, Ineke Nelissen, Wiel Wijers en Ruud Snijders, hebben we besloten dat het belangrijk is dat deze praktijkervaring gaan opdoen. Daarom gaan de coaches eerst een aantal gratis proefadviezen uitbrengen bij leden van Duurzaam Roerdalen. We denken aan ca. 10 gratis proefadviezen.Tijdens een bezoek aan huis bespreken ze met de bewoners allerlei maatregelen om energie te besparen en, als bewoners dat wensen, welke mogelijkheden er zijn om zelf energie op te wekken. Het bezoek zal 1,5 – 2 uur in beslag nemen. Een vast onderdeel van de aanpak van de coaches is dat zij de woning in kaart brengen en nagaan welke maatregelen er al getroffen zijn. Op basis van alle opgenomen gegevens zoeken de coaches uit welke maatregelen genomen kunnen worden en wat die opleveren. Ook geven ze een indicatie van de investeringskosten. Dat alles wordt vastgelegd in een adviesrapport en met de bewoners besproken. Dit gratis proefadvies wordt via een e-mail en een bericht op onze website alleen aan onze leden aangeboden.  


Juni 2018

Peel en Maas Energieneutraal 18 juni 2018

Een dertigtal studenten van de TU Eindhoven hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar wat er noodzakelijk en mogelijk is voor een energie-neutrale gemeente in 2030 in samenwerking met de gemeente Peel en Maas en E2Anders. Omdat deze aanpak ook relevant kan zijn voor Roerdalen (een heel vergelijkbare gemeente) waren we zeer geïnteresseerd in de resultaten.

De research vragen die de studenten in groepen aangepakt hebben:

 1. Paths to sustainability: Peel en Maas energy neutral or energy positive by 2030.
 2. Electrical network infrastructure study for Peel en Maas 2030. Feasibility study for disconnection from the high-voltage system.
 3. Sustainable electricity and heating solutions for the communities of Egchel and Riet in Panningen.
 4. Green farmers: opportunities for solar, wind and biomass energy.
 5. Sustainable greenhouses: opportunities for geothermal and combined heat and power.
 6. Sustainable heat infrastructure study for Peel en Maas 2030.
 7. Energy management strategies: balancing supply and demand on a seasonal, daily and hourly basis with electrical and thermal storage.

Het onderzoek bestreek de vijf kernen van de gemeente Peel en Maas: Beringe, Panningen,
Helden-Dorp, Egchel, Grashoek.

De resultaten van deze studies zijn van algemene aard en moeilijk te vertalen in een praktische aanpak voor de gemeente. Wel is er een duidelijker en realistischer beeld van wat haalbaar en zinvol is. 

We zijn bezig met plannen voor een studie voor de mogelijkheden van grootschalige duurzame energie toepassingen in Roerdalen en willen daar ook studenten voor gebruiken. De lering van de studentenprojecten in Peel en Maas is dat de focus praktisch moet zijn omdat het de bedoeling is dat dit helpt bij het opstellen van een gemeentebeleid voor de energietransitie en projecten die dit ondersteunen. 

Rabobank Clubkas Campagne 6 juni 2018

De cheques van de Rabobank Clubkascampagne uitgereikt. Wij krijgen €199,58. Geen recordbedrag, maar toch mooi meegenomen.

Dank aan de Rabobank

Gemeenteoverleg 4 juni 2018

Roerdalen, de eerste gemeente in Limburg met een nieuwe coalitie, gaat dit jaar al aan de slag met duurzaamheid en trekt daar 40000 Euro voor uit.

We hadden dit goede nieuws te horen gekregen in een overleg met Jan Smits, een van de drie nieuwe wethouders in Roerdalen. Jan Smits heeft de duurzaamheid portefeuille overgenomen van Jan den Teuling. Bij ons eerste overleg met de nieuwe wethouder bleek al snel dat de goede samenwerking die we verleden jaar opgebouwd hebben bij deze nieuwe coalitie in goede handen is. Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat maar dit keer wel. Het artikel van Paul Bots in de Limburger van 6 juni 2018 "Geld voor Duurzaam" kon een samenvatting zijn van het overleg wat we met de wethouder hadden.  De gemeente wil dit jaar al investeren in duurzaamheid om zelf het goede voorbeeld te geven. In de kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd staat dat de nieuwe coalitie dit jaar nog 40000 Euro wil uittrekken voor onderzoek naar duurzame maatregelen. We zijn daar uiteraard heel blij mee omdat we bij de gemeenteplannen betrokken gaan worden. Er moet wel nog heel veel gedaan worden en dat begint met het bekijken van de beste mogelijkheden voor het besparen van energie zowel als het zelf opwekken van duurzame energie. Er zal aandacht komen voor het gebruik van duurzame materialen, geschikt voor een circulaire economie en er wordt meer tijd beschikbaar gemaakt voor gemeentemedewerkers voor duurzaamheid. 

Mei 2018

Rabobank steunt potentiestudie duurzame energie Roerdalen 30 mei 2018 

Het overleg op 8 mei met de Rabobank heeft ertoe geleid dat ze onze voorgestelde potentiestudie voor duurzame energie in Roerdalen financieel ondersteunen. We zijn nu overleg met TU/e opgestart om het studievoorstel in detail te bespreken.

Energiecoaches geslaagd 22 mei 2018

Drie van onze leden hebben op 22 mei 2018 met succes de opleiding tot energiecoach bij de Natuur en Milieu Federatie Limburg voltooid. Zij kunnen nu aan de slag voor persoonlijk advies over energie besparen en zelf energie opwekken bij u thuis. We gaan wel eerst met hun om de tafel zitten om wat ze geleerd hebben zo goed mogelijk in de praktijk te brengen.

IMG_8310.jpg

Zonnepark vuilstort Montfort

Duurzaam Roerdalen is in overleg met Provincie Limburg, Attero en gemeente Roerdalen over de mogelijkheden voor een zonnepark op de vuilnisstort te Montfort. 

De Provincie Limburg en  Attero staan positief tegenover het initiatief van Duurzaam Roerdalen om in samenwerking met de Gemeente Roerdalen de haalbaarheid van een zonnepark op de voormalige stortplaats in Montfort te onderzoeken. Momenteel worden de wettelijke en juridische kanten van de ontwikkeling van zo'n park door de betrokken partijen onderzocht. De inzet is om op korte termijn tot  een door alle betrokken partijen te ondertekenen intentieverklaring te komen.  

Overleg met Wonen Limburg op 15-mei-2018

Na onze presentatie op de huurdersbijeenkomst van Wonen Limburg op 19 maart kwamen we overeen om met elkaar aan tafel te gaan zitten om te praten over verdere samenwerking. Wonen Limburg (WL) heeft ongeveer 20% van het totale woningbestand van Roerdalen en is dus een belangrijke partij in de energietransitie voor Roerdalen. 

We hebben WL uitgelegd wie we zijn en wat we willen en hebben WL ook het manifest "naar een Duurzaam Roerdalen" overhandigd omdat ook zij daar een rol in spelen.  

Voor 2020 wil WL 250 woningen in Roerdalen verbeteren ( isolatie van dak, spouw en vloer en nieuwe CV ketel). WL plaatst ook versneld zonnepanelen op hun huurwoningen door gebruik te maken van de stepsubsidieregeling die tot 2020 geldig is. WL heeft net als Duurzaam Roerdalen (DR) een aantal energiecoaches in opleiding en dat opent wellicht mogelijkheden voor samenwerking die we verder gaan bekijken. 

We hebben aangedrongen op verder overleg samen met de gemeente met betrekking tot het helpen met het opzetten van een duidelijk gemeentebeleid voor energietransitie in Roerdalen. WL heeft momenteel focus op de korte termijn en heeft daarmee de handen vol. Dat is jammer omdat we zo snel mogelijk aan de slag moeten voor de langere termijn. Wij vinden dat belangrijk juist omdat veel woningen van WL slecht of niet geïsoleerd zijn en besparen toch voorop de doelstellingen van de energietransitie zou moeten staan. WL geeft aan dat ze voorlichting geven over besparen, gericht op gedrag en gebruik. DR heeft aangeboden om WL te helpen met bewustwording omtrent de energietransitie als daar zich gelegenheden voor bieden. DR is ook heel geïnteresseerd in verdere plannen van WL over de lange termijn energietransitie zodra die uitgekristalliseerd zijn.     

Overleg met Rabobank 8-mei-2018

De Rabobank had ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek over mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning met betrekking tot duurzame initiatieven. Een zeer positief gesprek waarbij zeer relevante raakvlakken aan de orde kwamen, met name het plan om samen een kennismarkt over duurzaamheid voor bedrijven te organiseren om ook deze te motiveren aan de slag te gaan.   

April 2018

Manifest: "Naar een Duurzaam Roerdalen" 

 Op 26 april, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Roerdalen, boden we een manifest aan met 10 belangrijke actiepunten voor de nieuwe raad voor de energietransitie in Roerdalen.

Voor de volledige tekst van het manifest: zie Naar een Duurzaam Roerdalen, Voorstel voor een actieplan 2018-2021

IMG_1216.jpg

Voorzitter Hay Nelisssen spreekt de nieuwe gemeenteraad van Roerdalen toe bij het aanbieden van het Manifest

Documentaire "Before the Flood" 

Een veelbesproken documentaire van National Geographic over de gevolgen van het opwarmen van de aarde. Deze film werd in April op twee plaatsen in Roerdalen vertoond.  

 • 12 april, 19:30  in Zaal Biej de Vogel te Montfort 
 •  19 april 19:30 in de Apollohal te Melick

Misschien weer een teken aan de wand dat het een record warmste dag in April was op de 19e.  Aansluitend aan de door ruim 50 mensen bezochte film Before the Flood op de 19e  is er door een aantal mensen nog nagepraat. Over de film, over persoonlijke vragen op het gebied van energie, en over de uitbreiding van het thema “duurzaamheid” met het thema “voeding”. Want ook de voeding van ruim 7.5 miljard (qpril 2018) mensen heeft een behoorlijk invloed op onze aarde direct (grond/energiegebruik, CO2 en CH4) zowel als indirect (als de oorzaak van vele conflicten)). Dit is een thema wat in de toekomst wellicht meer invulling gaat krijgen in de activiteiten van Duurzaam Roerdalen. 

Hier wat impressies van het gebeuren in de Apollohal.

6742521D-0281-40EE-8B45-6894E67071FF.jpe
C774EB17-D396-4A8C-9189-DDFAA6240255.jpe
C1196BCA-B741-427D-A775-756C2767821C.jpe
8C8D80A0-10CD-4CED-BDB5-DBB3E7868866.jpe


https://www.duurzaamroerdalen....

https://www.beforetheflood.com/

BeforeFlood.jpg


Maart 2018

Groener Wonen

Op 27-maart-2018 waren we te gast in Herten bij het door de Rabobank georganiseerde "Groener Wonen". Een goed initiatief van de Rabobank waarin zowel de noodzaak van de energietransitie alsook wat we daar zelf aan kunnen bijdragen door duurzamer wonen aan de orde kwamen Er waren twee presentaties door de broers Patrick en Milan van der Meulen (Enie.nl) en Joppe Out en Reinier Schneider (Greenhome). De broers zijn "climate reality leaders" uit de stal van Al Gore. Zij gaven een zeer actueel en motiverend pleidooi voor de noodzaak van de energietransitie over het waarom, kunnen we het wel, en hoe. Een aanrader. Kijk ook eens op de website van hun bedrijf. De tweede presentatie ging dieper in over hoe we onze huizen kunnen aanpakken, wat het kost en wat het oplevert, wat daar bij komt te kijken en hoe het beste aan te pakken. Ook hun website is een bezoek waard: het biedt een energiescan van je huis en geeft een overzicht wat je allemaal kunt doen om het duurzamer te maken met links naar bedrijven in de regio (vetted op o.a. kwaliteit, certificaten, service en beoordeling)

Voor wie zich afvraagt wat LTV in onderstaande foto betekent: Lage Temperatuur Verwarming; belangrijk voor een goed rendement met warmtepomp-verwarming. 

IMG_1197.jpg

IMG_1195.jpg

Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we aan de tafel gezeten met alle politieke fracties in Roerdalen. Dat heeft resultaat gehad. Duurzaamheid is nu in alle verkiezingsprogramma's opgenomen, bij de een wat duidelijker en breder dan bij de ander. Voor ons is het belangrijk dat de gemeente duurzaamheid heel diep verankert in haar beleid.

Dit overzicht is een samenvatting van wat er over duurzaamheid in de programma's van de 6 lijsten te vinden is. De links naar de programma's staan hieronder zodat u ze zelf ook kunt nakijken. De uitslag: 1 Roerstreek lokaal met 6 zetels en 2 CDA met 5 zetels als grootste partijen

Verkiezing18.jpg

Lijst 1, Roerstreek Lokaal, 
http://www.roerstreeklokaal.nl/ons-verhaal-is-groen/

Lijst 2,  CDA: 
http://www.cdaroerdalen.nl/files/Visie-CDA-Roerdalen-2018-2022.pdf

 Lijst 3, Ons Roerdalen: 
http://onsroerdalen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma_Ons_Roerdalen_2018-2022.pdf

Lijst 4, Democraten Roerdalen:
http://www.democratenroerdalen.nl/pdf/verkiezingsprogramma_2018.pdf

Lijst 5, VVD Roerdalen:
https://roerdalen.vvd.nl/standpunten/1995/verkiezingsprogramma

Lijst 6, PVDA Roerdalen:
https://roerdalen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/213/2018/02/Verkiezingsprogramma-Roerdalen.pdf

Projecten

We zijn momenteel betrokken bij een aantal projecten, in een voorbereidende, verkennende of adviserende fase.

 • Herkenbosch: De Harch, Bosscherhof, Akzo-Nobel, tuincentra Daniels en Schmitz, Stichting Meru, Buurkracht Reewoude
 • Sint Odilienberg: Roerparel, Tennisvereninging
 • Posterholt: De Beuk en Sporthal Wie, Groene Kruis, Aerwinkel, Landal 
 • Montfort: Emté, Vuinisstort Attero

Daarnaast zijn we ook begonnen met het onderzoeken van mogelijkheden voor het combineren van asbestdakensanering en zonnedaken en het opzetten van een lesprogramma duurzaamheid op scholen. 

We zijn in overleg met Rescoop Limburg voor aansluiting bij deze alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties. 


Februari 2018

Energiecoach oproep in Via Roerdalen

in Via Roerdalen 2018 nummer 06 verscheen een oproep voor een energiecoach vrijwilliger met op dezelfde dag nog aanmeldingen.

Warmtebeeldopnamen in Reewoude

In de 1e en 2e week van februari waren we bezig met een warmtebeeldcamera in Reewoude, Herkenbosch, als onderdeel van een buurkracht actie. Infraroodbeelden van huizen, als het buiten koud is, geven een heel goed beeld van de isolatie en warmtelekken in de woning. Op de foto een voorbeeld van een slecht geïsoleerde buitenmuur met een band van warmte (waar waarschijnlijk een leiding loopt) en slecht geïsoleerde voordeur (warm = roodwit, koud is blauw, temperatuur in graden celcius).

FLIR0907.jpg

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Energie van Hollandsche Bodem

2-februari-2017

Duurzaam Roerdalen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Energie van Hollandsche Bodem

Samen zullen we proberen een aantal projecten voor het opwekken van duurzame energie in Roerdalen te ontwikkelen. De overeenkomst werd ondertekend op kasteel Aerwinkel te Posterholt. 

IMG_4569.jpg
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door (van rechts naar links) Erik Zweers namens Energie van Hollandsche Bodem, Hay Nelissen en Mart van Melick namens Duurzaam Roerdalen 


Januari 2018

Energiecoach gezocht

Gezocht: vrijwilliger voor energiecoach. Meer informatie: zie link 

Brunssum Workshop Lokaal Duurzaam Energie Initiatief 25 januari 2018

Duurzaam Roerdalen (Hay Nelissen en Frank van Bussel) namen deel aan deze derde workshop in de verkenning naar de oprichting van een lokaal duurzaam energie-initiatief in Brunssum. Hierbij een samenvatting.

Onze bijdrage ging met name in op de wijze van communiceren met de omgeving. Er werd gewezen op de verschillende drijfveren die mensen kunnen hebben om te participeren in een coöperatie, van ideëel tot financieel, en dat de verschillende motieven ook andere communicatie vergen. Onze activiteiten zijn opgehangen aan drie thema’s: bewustwording, besparing, opwekking. Er zijn drie werkgroepen actief. Alvorens te communiceren is het belangrijk te analyseren welke belangen er spelen en vervolgens daarop in te spelen. In gemeente Roerdalen is anders dan in Brunssum (PALET) geen duurzaamheidbeleid geformuleerd. De wethouder is gebonden aan strakke door de gemeenteraad gegeven kaders. Er is 0,1 fte ambtelijke ondersteuning toegezegd. Duurzaam Roerdalen heeft daarom alle raadsfracties bezocht om het belang van het werken aan de energietransitie te bepleiten. Dit heeft ertoe geleid dat alle partijen het thema duurzaamheid in hun programma richting verkiezingen hebben opgenomen. Ook is er op verzoek van Duurzaam Roerdalen een interdisciplinaire ambtelijke werkgroep ingericht, die eens per drie maanden bijeenkomt. In de begroting 2018 wordt Duurzaam Roerdalen genoemd. 

Cruciale vraag is “wat heb je te bieden?”. Dit hoeven nog niet meteen diensten te zijn die je levert. Vanuit het thema “bewustwording” heeft Duurzaam Roerdalen ervoor gekozen om een Energiedag te organiseren. Met veel doorzettingsvermogen, en vanuit de grondhouding dat meewerkgedrag ook meewerkgedrag oproept, is het gelukt om op een zaterdag ruimten in het gemeentehuis te mogen gebruiken waar tal van leveranciers hun producten/diensten konden presenteren. De Energiedag is tevoren breed gecommuniceerd  met folders, huis-aan-huisblad, affiches, social media, lokale omroep (die ook op de dag zelf zorgde voor een livestream). Naast aanwezigheid van leveranciers zijn er ook lezingen gehouden door deskundigen, is er een filmpje vertoond,  een buut van Ger Frenken, die zijn humoristisch licht liet schijnen over het thema energie. Buiten stonden een smart flower en een opblaasluchtkasteel die aandacht trokken. Er zijn 400 belangstellenden gekomen en het heeft 20 leden opgeleverd en veel informatie over de mogelijke doelgroep. De bezoekers kwamen vooral uit de 40+-hoek. De coöperatie is nu in gesprek met het bedrijfsleven, de ondernemersvereniging. Ze laten energiecoaches opleiden die door middel van persoonlijk contact de klanten gaan bedienen. Ze zoeken nog naar een vrijwilliger met expertise op gebied van communicatie.