Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Berichten 2018

December 2018

Ondernemersdag 18 december 2018

Op 18 december was het tweede vervolg-overleg over de Ondernemersdag die we samen met Energiecooperatie Echt-Susteren en in samenwerking met de Rabobank in het voorjaar van 2019 organiseren. Het doel van dit evenement is het informeren van ondernemers over hun rol in de energietransitie als gebruiker, als mogelijke energieproducent en and leverancier van duurzame services / producten. De ondernemersdag is gericht op het  MKB in Roerdalen en Echt-Susteren. Datum, tijd en plaats moeten nog vastgesteld worden. Het is de bedoeling dit breed op te zetten, voor alle ondernemers. Wat moet, wat kan en zelf energie opwekken staan centraal. 

November 2018

Sportterrein Sint Odilienberg 29 november 2018

We waren er ook, op de bijeenkomst waar ideeën voor het voormalige sportpark in Sint Odilienberg geopperd konden worden. Onze inbreng? Denk aan combinaties waarbij bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst boven een extra parkeerplaats of op een verstopt stukje sportpark waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden om ideeën te financieren.

Uit Roerdalenbericht week 49. Hay en Jan in het midden van de foto naast Ton van Aalts die onze ideeën verwoord. 

SportparkOdil.JPG

Late Night Rabobank Roerdalen 28 november 2018

Op 28 november vond er een door de Rabobank Echt-Roermond georganiseerde bijeenkomst plaats in Kasteel Daelenbroeck. Duurzaam Roerdalen was uitgenodigd om deel te nemen aan een paneldiscussie tijdens deze bijeenkomst.

Na een inleiding van Harry Lempens, directievoorzitter van Rabobank Echt-Roermond, vond er een paneldiscussie plaats. Het thema van deze discussie was leefbaarheid en duurzaamheid in Roerdalen. Onze voorzitter, Hay Nelissen, kwam uitgebreid aan het woord en heeft voor een goed gevulde zaal, in hoofdzaak klanten en leden van de Rabobank, nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen duurzaamheid en het thema leefbaarheid. Andere panelleden, afkomstig uit de makelaardij, het bedrijfsleven, de advocatuur en daarnaast nog een vertegenwoordiger van het verenigingsleven, o.a. actief in de Vereniging Het Groene Kruis , brachten ook verbindingen aan met dit thema vanuit hun achtergrond en discipline.

Gaande de discussie kwam het beeld naar voren dat er veel goede initiatieven zijn in Roerdalen ter verbetering van de leefbaarheid, maar dat er nog onvoldoende wordt samengewerkt tussen de verschillende maatschappelijke geledingen.

Een oproep van Duurzaam Roerdalen om tot een leefbaarheidsakkoord te komen tussen partijen die in Roerdalen maatschappelijk actief zijn, werd door het panel en de zaal positief ontvangen.

Dit akkoord moet concreet invulling geven aan de noodzakelijk geachte samenwerking. Met een bundeling van krachten kan een stevigere vuist gemaakt worden tegen een dreigende verslechtering van de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen.

Ook genoemde directievoorzitter van Rabobank Echt-Susteren sprak zijn instemming uit met dit idee en wilde graag medewerking verlenen aan dit initiatief

Duurzaam Roerdalen heeft toegezegd om hierin het initiatief te nemen en een trekkersrol te vervullen.

Rabolatenight_0001.jpg

Potentiestudie overleg 27 november 2018

Op 27 november was het eerste overleg met Barbapapafabrieken NNTS (No-Nonsense Technical Solutions, Universiteit Twente) voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame energie in de gemeente Roerdalen en de omgeving ervan. Dit onderzoek wordt gesponsord door de gemeente Roerdalen en de Rabobank. Het onderzoek loopt van eind november 2018 tot juni 2019.  De eerste resultaten van dit onderzoek verwachten we in januari 2019, met focus op de korte termijn mogelijkheden. De lange termijn (20150) zal vervolgens in de 2e fase tot tot juni 2019 aan de orde komen. Voor details zie het projectvoorstel en toelichting.

Algemene Ledenvergadering 22 november 2018

Algemene Ledenvergaderingen. Meestal droog met een lange agenda. Dit keer heel levendig. Een beamer die maar een half beeld leverde maar daarmee wel veel ouderwets goede discussie. Gelukkig redding door een van de leden met een werkende beamer. We danken iedereen voor steun en meedenken. Twee belangrijke oproepen: 1) wie heeft er zin en tijd om bestuurslid van Duurzaam Roerdalen te worden en 2) wie heeft interesse om mee te helpen in een van de werkgroepen? 

Het tweede deel van de avond een super leerzame en open presentatie over duurzame verwarmingssystemen. Een aanrader. Zeker de boodschap dat de meeste bestaande verwarmingssystemen beter afgeregeld kunnen worden en dat is goed voor de beurs en het milieu! Dank aan presentator Patrick van den Wildenberg van Vaillant Nederland en aan Custers InstalCenter Roermond om dit mogelijk te maken.

Het verslag van de ALV kunt u nalezen via deze link

2018-11-22_Jaarverg.jpg
Patrick van den Wildenberg (Vaillant Nederland) geeft tekst en uitleg over warmtepompen (foto: T. Hermans)

Voorlichtingsavond Postcoderoos Roerparel 15 november 2018 

De eerste voorlichtingsavond werd druk bezocht en daarmee hebben we voldoende vertrouwen om verder te gaan met dit project.

Deze avond was bedoeld om uit leggen hoe een gezamenlijk zonnedak postcode project werkt en voor ons om de belangstelling voor dit zonnedak op de het dak van sporthal de Roerparel te checken. Een belangrijke stap voor de commerciële haalbaarheid van dit project, de eerste postcoderoos in Roerdalen. Met die grote belangstelling kunnen we met vertrouwen de volgende stap nemen. 

We organiseren een volgende informatieavond -op 10 december 20:00 uur in de Roerparel- voor diegenen die zich nu ingeschreven hebben om details van het verdere project te bespreken. Die belangstelling is zo groot dat we direct beginnen met een tweede project. Daarvoor we ook al een gesprek met de gemeente gehad want zij hebben potentiële daken die we voor dat doel zouden kunnen gebruiken.

Roerparel02.jpg

11 November Spjek Mit Eier over de Roerparel Postcoderoos

Een interview met Hay Nelissen bij OR6 Spjek Mit Eier aflevering 344

Oktober2018

Postcoderoos Roerparel

RoerparelFlyer2.jpg


ViaLimburg 31/10/2018 aankondiging postcoderoos Roerparel:

ViaLimburgPostcoderoos.jpg

Energiehuis Helmond

Ons bezoek samen met OR6 aan het energiehuis in Helmond staat nu online op www.OR6.nl 

Aardgasstoppers

Op 12 oktober waren bij Aardgasstoppers in Reuver gericht op gemeenten, coöperaties en organisaties in Midden Limburg die aan de slag zijn met het aardgasvrij maken van Nederlandse huizen.  De bijeenkomst begon met een zeer goede introductie 

over klimaatsverandering door Leon Rademakers van L1 weer, geactualiseerd naar de meest recente gebeurtenissen en toegespitst op de Limburg met lokale gebeurtenissen.  Verder waren er een tweetal “Spel” oefeningen die opgezet zijn om mensen in beweging te krijgen. Burger-gericht en bedoeld voor gemeenten. Dan twee voorbeelden uit de regio: de aanpak van Eindhoven en het Kronenberg Energie initiatief in de gemeente Horst aan de Maas. 

Postcoderoos Roerparel

Op 11 oktober kwamen we bij elkaar met Dutchenergy (DE) voor het bespreken van de laatste details voor de aftrap van het postcoderoos-project op de het dak van Sporthal de Roerparel in Sint Odilienberg. Daar zijn nu al panelen gelegd voor eigen gebruik van de Sporthal door de beheerstichting van de Roerparel. Duurzaam Roerdalen heeft toestemming van de gemeente (eigenaar van het gebouw) en de beheerstichting om een deel van het dak kosteloos te gebruiken voor een postcoderoos waaraan mensen uit Roerdalen kunnen deelnemen. Op 15 november is er een voorlichtingsavond in de Roerparel van 20:00-22:00 uur. 

Roerparel.JPG
Startschot Postcoderoos Roerparel 11-10-2018. Vlnr: Remko Zaeijen (DE), Hay Nelissen (DR), Thijs Vaes (DE), Frank van Bussel (DR), Mart van Melick (DR), Jan Schreurs (DR) en Hans Mooibroek (DE)'DE: Dutch Energy/MVE/Amperum collectief. DR: Duurzaam Roerdalen. Op achtergrond Sporthal de Roerparel in Sint Odilienberg.


Vakbeurs Energie 2018 Den Bosch

Op 10 oktober bezochten we de 2018 energie vakbeurs te Den Bosch. Een vakbeurs volledig in het kader van duurzame energie, met ruime aandacht voor all-electric verwarming, warmtepompsystemen, infraroodverwarming, slimme elektrische apparatuur, elektrisch vervoer en waterstof. Genoeg ideeën voor eigen huis, bedrijf maar ook voor gemeente...... . 

Montfort vuilnisstort zonnepark

Het overleg met  de betrokken partijen over een mogelijk zonnepark op het voormalige stort te Montfort verloopt voorspoedig.

Eigenaar Attero, de Provincie, de gemeente Roerdalen en coöperatie  Duurzaam Roerdalen onderschrijven het maatschappelijk belang van dit project, schatten de slaagkans in als hoog en  hebben daarom  vervolgafspraken gemaakt over het voorbereidingstraject voor de realisatie van een dergelijk project. Het gaat om maximaal 22 ha dat belegd zou kunnen worden met zonnepanelen.

Er wordt momenteel onderzocht in hoeverre het huidige bestemmingsplan van dit gebied een dergelijk project toelaat. De eerste inschatting is dat dit geen al te groot probleem gaat opleveren, omdat het thema duurzaamheid goed aansluit op de huidige bestemming. Ook worden al voorbereidingen getroffen voor de noodzakelijke vergunningen.

Er zijn nog tal van zaken die onderzocht moeten worden, met name de technische kant van zo'n project en de wijze van financieren. 

Duurzaam Roerdalen zet hierbij in op een zo groot mogelijke betrokkenheid van bewoners en ondernemers en het mee kunnen profiteren van de opbrengsten . Het creëren van lokaal draagvlak in een vroegtijdig stadium is een bepalende factor voor een succesvolle realisatie. Onze gemeente moet in enige vorm  mee kunnen profiteren van de revenuen uit dit zonnepark.

Attero onderkent het belang van lokaal draagvlak en staat open voor vormen van participatie, resp. het deels terugvloeien van opbrengsten van de opgewekte elektriciteit naar de lokale gemeenschap, maar wil als eigenaar natuurlijk ook haar belang in de voldoende mate tot zijn recht laten komen in het project.

Eind november komen alle betrokkenen weer bij elkaar voor bespreking van de voortgang. 

Soltronergy werkt momenteel voor ons aan een plan van aanpak. 

Custers Open Dagen

Op 7 oktober bezochten we de open dagen van Custers InstalCenter in Roermond. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in warmtepomp een goede plek voor goede voorlichting, advies en om informatie in te winnen over wat toch een kostbare investering kan zijn om uw woning meer duurzaam te maken. Een goed initiatief wat meer bedrijven zouden moeten volgen want er zijn nog heel veel vragen over warmtepompen. Goed ook dat de nadruk in eerste instantie op het huis gelegd was want het begint allemaal met goede isolatie. 

Custers.JPG
Impressie Custers Open Dag 7-10-2018 Roermond. 

Ondernemersbijeenkomst

In samenwerking met de Rabobank zijn we begonnen met de planning voor een bijeenkomst voor ondernemers waarbij bewustwording, besparen en zelf opwekken centraal staan en waarbij we de belangrijkste aspecten van duurzaamheid voor ondernemers als gebruikers, leveranciers en mogelijke opwekkers naar voren willen brengen. Dit initiatief hebben we op 4 oktober besproken met de energiecoöperatie van onze buurgemeente, Echt-Susteren, met het voorstel om dit samen te organiseren. Dit voorstel is positief ontvangen. 

September 2018

Energiecoaches

Vijf woningscans zijn inmiddels gerapporteerd met drie in de pijplijn. Op verzoek van de coaches zullen we nog een vijftal woningscans aan onze leden aanbieden. Daarmee doen ze veel ervaring op en kan het werk verder aangescherpt worden. De resultaten zijn positief ontvangen. 

Op verzoek van de Damesvereniging Melick heeft energiecoach Ineke Nelissen op maandag 17 september 2018 een presentatie gegeven over het werk van een energiecoach.

Voor een groep van ruim dertig dames is een aantal thema’s aan de orde gekomen. De coöperatie Duurzaam Roerdalen, hoe die is ontstaan en wat de doelen zijn, de functie van energiecoach en hoe die past in de uitvoering van de plannen van de coöperatie, en daarna een interactief gedeelte over huis-tuin- en keukenmiddelen voor besparing. Er zijn heel herkenbare voorbeelden gebruikt. Met hulpmiddelen als een tijdschakelaar, een klein zonnepaneel, maar ook een tochtstrip werd duidelijk dat er ook al heel eenvoudig zelf besparing kan worden bereikt.

Het thema zonnepanelen werd met extra aandacht beluisterd. Niet alleen voor de aanschaf van eigen panelen maar ook voor de postcoderoos was veel aandacht. Naar het komende postcoderoosproject wordt wel met belangstelling uitgezien. De verwijzing naar een website moest naar de mening van een deel van het publiek toch wel aangevuld worden met papieren informatie. Er is veel interesse, maar niet iedereen van de doelgroep is gewend om met computers om te gaan. Passend in die sfeer was ook de vraag: “Waar is jullie kantoor?”

Over het lidmaatschap van de coöperatie was er ook nog wel een kritische vraag: “Wat krijg ik voor dat lidmaatschapsgeld?”

Met deze presentatie is gebleken dat er behoefte is aan voorlichting. Met aandacht voor de verschillende doelgroepen.

Potentiestudie duurzame energie Roerdalen

De Rabobank ondersteunt deze studie financieel voor een substantieel deel. Voor het resterende deel hebben we steun gezocht bij de gemeente. Daar ontbreekt het echter momenteel aan een gemeentelijk plan van aanpak inzake duurzaamheid waardoor het problematisch is om steun toe te zeggen. We hebben overeengekomen om de studie verder met Wethouder Jan Smits te bespreken omdat de studie juist de grondslagen legt die noodzakelijk zijn voor een goed gemeentelijk plan. 

Projecten

De gemeente heeft ons verzoek voor het gedeeltelijk gebruik van het dak van de Roerparel in Sint Odilienberg goedgekeurd. Daarmee zal dit het eerste postcoderoos project (200 panelen) in Roerdalen worden. We hopen dat dit project voor het einde van dit jaar voltooid is en zullen spoedig verdere informatie in Roerdalen aan de man brengen. Daarmee wordt het voor mensen in Roerdalen mogelijk om de mee te profiteren van de besparingen op het energiegebruik die zonnepanelen leveren zonder panelen op eigen dak.  

De mogelijkheden voor een groot zonnepark op de vuilnisstort in Montfort zijn verder besproken met Provincie en Attero (de beheerder van de stort) tot nu toe met positieve resultaten. Dit is complex en groot project waarbij vele belangen een rol spelen. 

Augustus 2018

Energiecoaches

Een achttal leden heeft zich aangemeld voor een woningscans en de eerste scans zijn inmiddels voltooid. 

Potentiestudie duurzame energie Roerdalen

Een voorstel voor een studie voor de potentie van duurzame energie in Roerdalen is neergelegd bij de gemeente. Het voorstel is ook besproken met de Rabobank en deze hebben ons financiële ondersteuning toegezegd. Het is de bedoeling dat deze studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven. We zien deze studie als de basis voor lange termijn planning voor de activiteiten van Duurzaam Roerdalen zowel als de basis voor beleidsvorming voor de energietransitie in Roerdalen. 

Projecten

De financiële haalbaarheid van het eerste postcoderoos project in Roerdalen is onderzocht en er is vervolgens een verzoek ingediend voor het gebruik van het betreffende dak, dat eigendom is van de gemeente, voor een postcoderoos met 200 panelen.

Juli 2018

Energiecoaches (vervolg, 9 juli 2018)

Na overleg met onze drie energiecoaches, Ineke Nelissen, Wiel Wijers en Ruud Snijders, hebben we besloten dat het belangrijk is dat deze praktijkervaring gaan opdoen. Daarom gaan de coaches eerst een aantal gratis proefadviezen uitbrengen bij leden van Duurzaam Roerdalen. We denken aan ca. 10 gratis proefadviezen.Tijdens een bezoek aan huis bespreken ze met de bewoners allerlei maatregelen om energie te besparen en, als bewoners dat wensen, welke mogelijkheden er zijn om zelf energie op te wekken. Het bezoek zal 1,5 – 2 uur in beslag nemen. Een vast onderdeel van de aanpak van de coaches is dat zij de woning in kaart brengen en nagaan welke maatregelen er al getroffen zijn. Op basis van alle opgenomen gegevens zoeken de coaches uit welke maatregelen genomen kunnen worden en wat die opleveren. Ook geven ze een indicatie van de investeringskosten. Dat alles wordt vastgelegd in een adviesrapport en met de bewoners besproken. Dit gratis proefadvies wordt via een e-mail en een bericht op onze website alleen aan onze leden aangeboden.  


Juni 2018

Peel en Maas Energieneutraal 18 juni 2018

Een dertigtal studenten van de TU Eindhoven hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar wat er noodzakelijk en mogelijk is voor een energie-neutrale gemeente in 2030 in samenwerking met de gemeente Peel en Maas en E2Anders. Omdat deze aanpak ook relevant kan zijn voor Roerdalen (een heel vergelijkbare gemeente) waren we zeer geïnteresseerd in de resultaten.

De research vragen die de studenten in groepen aangepakt hebben:

 1. Paths to sustainability: Peel en Maas energy neutral or energy positive by 2030.
 2. Electrical network infrastructure study for Peel en Maas 2030. Feasibility study for disconnection from the high-voltage system.
 3. Sustainable electricity and heating solutions for the communities of Egchel and Riet in Panningen.
 4. Green farmers: opportunities for solar, wind and biomass energy.
 5. Sustainable greenhouses: opportunities for geothermal and combined heat and power.
 6. Sustainable heat infrastructure study for Peel en Maas 2030.
 7. Energy management strategies: balancing supply and demand on a seasonal, daily and hourly basis with electrical and thermal storage.

Het onderzoek bestreek de vijf kernen van de gemeente Peel en Maas: Beringe, Panningen,
Helden-Dorp, Egchel, Grashoek.

De resultaten van deze studies zijn van algemene aard en moeilijk te vertalen in een praktische aanpak voor de gemeente. Wel is er een duidelijker en realistischer beeld van wat haalbaar en zinvol is. 

We zijn bezig met plannen voor een studie voor de mogelijkheden van grootschalige duurzame energie toepassingen in Roerdalen en willen daar ook studenten voor gebruiken. De lering van de studentenprojecten in Peel en Maas is dat de focus praktisch moet zijn omdat het de bedoeling is dat dit helpt bij het opstellen van een gemeentebeleid voor de energietransitie en projecten die dit ondersteunen. 

Rabobank Clubkas Campagne 6 juni 2018

De cheques van de Rabobank Clubkascampagne uitgereikt. Wij krijgen €199,58. Geen recordbedrag, maar toch mooi meegenomen.

Dank aan de Rabobank

Gemeenteoverleg 4 juni 2018

Roerdalen, de eerste gemeente in Limburg met een nieuwe coalitie, gaat dit jaar al aan de slag met duurzaamheid en trekt daar 40000 Euro voor uit.

We hadden dit goede nieuws te horen gekregen in een overleg met Jan Smits, een van de drie nieuwe wethouders in Roerdalen. Jan Smits heeft de duurzaamheid portefeuille overgenomen van Jan den Teuling. Bij ons eerste overleg met de nieuwe wethouder bleek al snel dat de goede samenwerking die we verleden jaar opgebouwd hebben bij deze nieuwe coalitie in goede handen is. Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat maar dit keer wel. Het artikel van Paul Bots in de Limburger van 6 juni 2018 "Geld voor Duurzaam" kon een samenvatting zijn van het overleg wat we met de wethouder hadden.  De gemeente wil dit jaar al investeren in duurzaamheid om zelf het goede voorbeeld te geven. In de kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd staat dat de nieuwe coalitie dit jaar nog 40000 Euro wil uittrekken voor onderzoek naar duurzame maatregelen. We zijn daar uiteraard heel blij mee omdat we bij de gemeenteplannen betrokken gaan worden. Er moet wel nog heel veel gedaan worden en dat begint met het bekijken van de beste mogelijkheden voor het besparen van energie zowel als het zelf opwekken van duurzame energie. Er zal aandacht komen voor het gebruik van duurzame materialen, geschikt voor een circulaire economie en er wordt meer tijd beschikbaar gemaakt voor gemeentemedewerkers voor duurzaamheid. 

Mei 2018

Rabobank steunt potentiestudie duurzame energie Roerdalen 30 mei 2018 

Het overleg op 8 mei met de Rabobank heeft ertoe geleid dat ze onze voorgestelde potentiestudie voor duurzame energie in Roerdalen financieel ondersteunen. We zijn nu overleg met TU/e opgestart om het studievoorstel in detail te bespreken.

Energiecoaches geslaagd 22 mei 2018

Drie van onze leden hebben op 22 mei 2018 met succes de opleiding tot energiecoach bij de Natuur en Milieu Federatie Limburg voltooid. Zij kunnen nu aan de slag voor persoonlijk advies over energie besparen en zelf energie opwekken bij u thuis. We gaan wel eerst met hun om de tafel zitten om wat ze geleerd hebben zo goed mogelijk in de praktijk te brengen.

IMG_8310.jpg

Zonnepark vuilstort Montfort

Duurzaam Roerdalen is in overleg met Provincie Limburg, Attero en gemeente Roerdalen over de mogelijkheden voor een zonnepark op de vuilnisstort te Montfort. 

De Provincie Limburg en  Attero staan positief tegenover het initiatief van Duurzaam Roerdalen om in samenwerking met de Gemeente Roerdalen de haalbaarheid van een zonnepark op de voormalige stortplaats in Montfort te onderzoeken. Momenteel worden de wettelijke en juridische kanten van de ontwikkeling van zo'n park door de betrokken partijen onderzocht. De inzet is om op korte termijn tot  een door alle betrokken partijen te ondertekenen intentieverklaring te komen.  

Overleg met Wonen Limburg op 15-mei-2018

Na onze presentatie op de huurdersbijeenkomst van Wonen Limburg op 19 maart kwamen we overeen om met elkaar aan tafel te gaan zitten om te praten over verdere samenwerking. Wonen Limburg (WL) heeft ongeveer 20% van het totale woningbestand van Roerdalen en is dus een belangrijke partij in de energietransitie voor Roerdalen. 

We hebben WL uitgelegd wie we zijn en wat we willen en hebben WL ook het manifest "naar een Duurzaam Roerdalen" overhandigd omdat ook zij daar een rol in spelen.  

Voor 2020 wil WL 250 woningen in Roerdalen verbeteren ( isolatie van dak, spouw en vloer en nieuwe CV ketel). WL plaatst ook versneld zonnepanelen op hun huurwoningen door gebruik te maken van de stepsubsidieregeling die tot 2020 geldig is. WL heeft net als Duurzaam Roerdalen (DR) een aantal energiecoaches in opleiding en dat opent wellicht mogelijkheden voor samenwerking die we verder gaan bekijken. 

We hebben aangedrongen op verder overleg samen met de gemeente met betrekking tot het helpen met het opzetten van een duidelijk gemeentebeleid voor energietransitie in Roerdalen. WL heeft momenteel focus op de korte termijn en heeft daarmee de handen vol. Dat is jammer omdat we zo snel mogelijk aan de slag moeten voor de langere termijn. Wij vinden dat belangrijk juist omdat veel woningen van WL slecht of niet geïsoleerd zijn en besparen toch voorop de doelstellingen van de energietransitie zou moeten staan. WL geeft aan dat ze voorlichting geven over besparen, gericht op gedrag en gebruik. DR heeft aangeboden om WL te helpen met bewustwording omtrent de energietransitie als daar zich gelegenheden voor bieden. DR is ook heel geïnteresseerd in verdere plannen van WL over de lange termijn energietransitie zodra die uitgekristalliseerd zijn.     

Overleg met Rabobank 8-mei-2018

De Rabobank had ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek over mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning met betrekking tot duurzame initiatieven. Een zeer positief gesprek waarbij zeer relevante raakvlakken aan de orde kwamen, met name het plan om samen een kennismarkt over duurzaamheid voor bedrijven te organiseren om ook deze te motiveren aan de slag te gaan.   

April 2018

Manifest: "Naar een Duurzaam Roerdalen" 

 Op 26 april, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Roerdalen, boden we een manifest aan met 10 belangrijke actiepunten voor de nieuwe raad voor de energietransitie in Roerdalen.

Voor de volledige tekst van het manifest: zie Naar een Duurzaam Roerdalen, Voorstel voor een actieplan 2018-2021

IMG_1216.jpg

Voorzitter Hay Nelisssen spreekt de nieuwe gemeenteraad van Roerdalen toe bij het aanbieden van het Manifest

Documentaire "Before the Flood" 

Een veelbesproken documentaire van National Geographic over de gevolgen van het opwarmen van de aarde. Deze film werd in April op twee plaatsen in Roerdalen vertoond.  

 • 12 april, 19:30  in Zaal Biej de Vogel te Montfort 
 •  19 april 19:30 in de Apollohal te Melick

Misschien weer een teken aan de wand dat het een record warmste dag in April was op de 19e.  Aansluitend aan de door ruim 50 mensen bezochte film Before the Flood op de 19e  is er door een aantal mensen nog nagepraat. Over de film, over persoonlijke vragen op het gebied van energie, en over de uitbreiding van het thema “duurzaamheid” met het thema “voeding”. Want ook de voeding van ruim 7.5 miljard (qpril 2018) mensen heeft een behoorlijk invloed op onze aarde direct (grond/energiegebruik, CO2 en CH4) zowel als indirect (als de oorzaak van vele conflicten)). Dit is een thema wat in de toekomst wellicht meer invulling gaat krijgen in de activiteiten van Duurzaam Roerdalen. 

Hier wat impressies van het gebeuren in de Apollohal.

6742521D-0281-40EE-8B45-6894E67071FF.jpe
C774EB17-D396-4A8C-9189-DDFAA6240255.jpe
C1196BCA-B741-427D-A775-756C2767821C.jpe
8C8D80A0-10CD-4CED-BDB5-DBB3E7868866.jpe


https://www.duurzaamroerdalen....

https://www.beforetheflood.com/

BeforeFlood.jpg


Maart 2018

Groener Wonen

Op 27-maart-2018 waren we te gast in Herten bij het door de Rabobank georganiseerde "Groener Wonen". Een goed initiatief van de Rabobank waarin zowel de noodzaak van de energietransitie alsook wat we daar zelf aan kunnen bijdragen door duurzamer wonen aan de orde kwamen Er waren twee presentaties door de broers Patrick en Milan van der Meulen (Enie.nl) en Joppe Out en Reinier Schneider (Greenhome). De broers zijn "climate reality leaders" uit de stal van Al Gore. Zij gaven een zeer actueel en motiverend pleidooi voor de noodzaak van de energietransitie over het waarom, kunnen we het wel, en hoe. Een aanrader. Kijk ook eens op de website van hun bedrijf. De tweede presentatie ging dieper in over hoe we onze huizen kunnen aanpakken, wat het kost en wat het oplevert, wat daar bij komt te kijken en hoe het beste aan te pakken. Ook hun website is een bezoek waard: het biedt een energiescan van je huis en geeft een overzicht wat je allemaal kunt doen om het duurzamer te maken met links naar bedrijven in de regio (vetted op o.a. kwaliteit, certificaten, service en beoordeling)

Voor wie zich afvraagt wat LTV in onderstaande foto betekent: Lage Temperatuur Verwarming; belangrijk voor een goed rendement met warmtepomp-verwarming. 

IMG_1197.jpg

IMG_1195.jpg

Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we aan de tafel gezeten met alle politieke fracties in Roerdalen. Dat heeft resultaat gehad. Duurzaamheid is nu in alle verkiezingsprogramma's opgenomen, bij de een wat duidelijker en breder dan bij de ander. Voor ons is het belangrijk dat de gemeente duurzaamheid heel diep verankert in haar beleid.

Dit overzicht is een samenvatting van wat er over duurzaamheid in de programma's van de 6 lijsten te vinden is. De links naar de programma's staan hieronder zodat u ze zelf ook kunt nakijken. De uitslag: 1 Roerstreek lokaal met 6 zetels en 2 CDA met 5 zetels als grootste partijen

Verkiezing18.jpg

Lijst 1, Roerstreek Lokaal, 
http://www.roerstreeklokaal.nl/ons-verhaal-is-groen/

Lijst 2,  CDA: 
http://www.cdaroerdalen.nl/files/Visie-CDA-Roerdalen-2018-2022.pdf

 Lijst 3, Ons Roerdalen: 
http://onsroerdalen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma_Ons_Roerdalen_2018-2022.pdf

Lijst 4, Democraten Roerdalen:
http://www.democratenroerdalen.nl/pdf/verkiezingsprogramma_2018.pdf

Lijst 5, VVD Roerdalen:
https://roerdalen.vvd.nl/standpunten/1995/verkiezingsprogramma

Lijst 6, PVDA Roerdalen:
https://roerdalen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/213/2018/02/Verkiezingsprogramma-Roerdalen.pdf

Projecten

We zijn momenteel betrokken bij een aantal projecten, in een voorbereidende, verkennende of adviserende fase.

 • Herkenbosch: De Harch, Bosscherhof, Akzo-Nobel, tuincentra Daniels en Schmitz, Stichting Meru, Buurkracht Reewoude
 • Sint Odilienberg: Roerparel, Tennisvereninging
 • Posterholt: De Beuk en Sporthal Wie, Groene Kruis, Aerwinkel, Landal 
 • Montfort: Emté, Vuinisstort Attero

Daarnaast zijn we ook begonnen met het onderzoeken van mogelijkheden voor het combineren van asbestdakensanering en zonnedaken en het opzetten van een lesprogramma duurzaamheid op scholen. 

We zijn in overleg met Rescoop Limburg voor aansluiting bij deze alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties. 


Februari 2018

Energiecoach oproep in Via Roerdalen

in Via Roerdalen 2018 nummer 06 verscheen een oproep voor een energiecoach vrijwilliger met op dezelfde dag nog aanmeldingen.

Warmtebeeldopnamen in Reewoude

In de 1e en 2e week van februari waren we bezig met een warmtebeeldcamera in Reewoude, Herkenbosch, als onderdeel van een buurkracht actie. Infraroodbeelden van huizen, als het buiten koud is, geven een heel goed beeld van de isolatie en warmtelekken in de woning. Op de foto een voorbeeld van een slecht geïsoleerde buitenmuur met een band van warmte (waar waarschijnlijk een leiding loopt) en slecht geïsoleerde voordeur (warm = roodwit, koud is blauw, temperatuur in graden celcius).

FLIR0907.jpg

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Energie van Hollandsche Bodem

2-februari-2017

Duurzaam Roerdalen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Energie van Hollandsche Bodem

Samen zullen we proberen een aantal projecten voor het opwekken van duurzame energie in Roerdalen te ontwikkelen. De overeenkomst werd ondertekend op kasteel Aerwinkel te Posterholt. 

IMG_4569.jpg
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door (van rechts naar links) Erik Zweers namens Energie van Hollandsche Bodem, Hay Nelissen en Mart van Melick namens Duurzaam Roerdalen 


Januari 2018

Energiecoach gezocht

Gezocht: vrijwilliger voor energiecoach. Meer informatie: zie link 

Brunssum Workshop Lokaal Duurzaam Energie Initiatief 25 januari 2018

Duurzaam Roerdalen (Hay Nelissen en Frank van Bussel) namen deel aan deze derde workshop in de verkenning naar de oprichting van een lokaal duurzaam energie-initiatief in Brunssum. Hierbij een samenvatting.

Onze bijdrage ging met name in op de wijze van communiceren met de omgeving. Er werd gewezen op de verschillende drijfveren die mensen kunnen hebben om te participeren in een coöperatie, van ideëel tot financieel, en dat de verschillende motieven ook andere communicatie vergen. Onze activiteiten zijn opgehangen aan drie thema’s: bewustwording, besparing, opwekking. Er zijn drie werkgroepen actief. Alvorens te communiceren is het belangrijk te analyseren welke belangen er spelen en vervolgens daarop in te spelen. In gemeente Roerdalen is anders dan in Brunssum (PALET) geen duurzaamheidbeleid geformuleerd. De wethouder is gebonden aan strakke door de gemeenteraad gegeven kaders. Er is 0,1 fte ambtelijke ondersteuning toegezegd. Duurzaam Roerdalen heeft daarom alle raadsfracties bezocht om het belang van het werken aan de energietransitie te bepleiten. Dit heeft ertoe geleid dat alle partijen het thema duurzaamheid in hun programma richting verkiezingen hebben opgenomen. Ook is er op verzoek van Duurzaam Roerdalen een interdisciplinaire ambtelijke werkgroep ingericht, die eens per drie maanden bijeenkomt. In de begroting 2018 wordt Duurzaam Roerdalen genoemd. 

Cruciale vraag is “wat heb je te bieden?”. Dit hoeven nog niet meteen diensten te zijn die je levert. Vanuit het thema “bewustwording” heeft Duurzaam Roerdalen ervoor gekozen om een Energiedag te organiseren. Met veel doorzettingsvermogen, en vanuit de grondhouding dat meewerkgedrag ook meewerkgedrag oproept, is het gelukt om op een zaterdag ruimten in het gemeentehuis te mogen gebruiken waar tal van leveranciers hun producten/diensten konden presenteren. De Energiedag is tevoren breed gecommuniceerd  met folders, huis-aan-huisblad, affiches, social media, lokale omroep (die ook op de dag zelf zorgde voor een livestream). Naast aanwezigheid van leveranciers zijn er ook lezingen gehouden door deskundigen, is er een filmpje vertoond,  een buut van Ger Frenken, die zijn humoristisch licht liet schijnen over het thema energie. Buiten stonden een smart flower en een opblaasluchtkasteel die aandacht trokken. Er zijn 400 belangstellenden gekomen en het heeft 20 leden opgeleverd en veel informatie over de mogelijke doelgroep. De bezoekers kwamen vooral uit de 40+-hoek. De coöperatie is nu in gesprek met het bedrijfsleven, de ondernemersvereniging. Ze laten energiecoaches opleiden die door middel van persoonlijk contact de klanten gaan bedienen. Ze zoeken nog naar een vrijwilliger met expertise op gebied van communicatie.