Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

narrow.jpg

Bestuur

Wie zijn we?BestuurHay .jpgVoorzitter

Hay Nelissen

(Melick)

Geboren en opgegroeid in Midden-Limburg. Met dat voorrecht ben ik als kind al vertrouwd geraakt met de rijke natuur in onze omgeving en heb ik er van leren genieten. In vele omstandigheden heb ik later ervaren dat de duurzaamheid ervan niet vanzelfsprekend is. De mens heeft de neiging de natuur naar zijn hand te zetten voor zijn eigen gewin. Daar wilde ik iets meer balans in brengen, voor mezelf en voor anderen. Ik weet dat ik dit niet alleen kan, en ook maar op beperkte schaal, maar als iedereen…….

Vijfentwintig jaar geleden bouwden we met ons gezin een houten huis. Dat is tamelijk energiezuinig. Inmiddels hebben we stappen gezet naar volledige duurzame voorziening van eigen energie.

Bij de eerste bijeenkomst over duurzaamheid in de Gemeente Roerdalen begin 2017, heb ik me gemeld om actief iets te doen op een grotere schaal. Dat heeft er nu toe geleid dat ik voorzitter ben van de coöperatie Duurzaam Roerdalen. Ik ben overtuigd van nut en noodzaak van samenwerken. Het kan en het moet, als we onze omgeving opnieuw, duurzaam willen inrichten. Ik wil meewerken die kar te trekken, ik hoop dat we snel met velen zijn. Alleen gaat het sneller, samen kom je verder.

BestuurFrank.jpgSecretaris

Frank van Bussel

(Sint Odiliënberg)

Als werktuigbouwkundig ingenieur ben ik jarenlang actief geweest in de wereld van energie. In eerste instantie met de elektriciteitsproductie op basis van kolen en gas, maar dan wel zo efficiënt mogelijk. Later vanuit het energieagentschap van het Ministerie van Economische Zaken vooral op het terrein van energiebesparing en duurzame energie. Via mijn betrokkenheid bij het opzetten en uitbouwen van de energiecoöperatie wil ik me blijven inzetten voor een betere energiewereld en een beter milieu. Zelf heb ik zoveel zonnepanelen op het dak van ons huis liggen, dat we in onze eigen elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien.

We zijn nu nog te veel afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Die worden niet alleen steeds schaarser, ze brengen ook veel schade toe aan onze aarde. Duurzame energie is niet schadelijk voor het milieu, raakt nooit op en is bijna overal beschikbaar. Voor de traditionele vormen van energie zijn we ook te veel afhankelijk van grote bedrijven en organisaties. Duurzame energie kunnen we zelf en, heel belangrijk, ook lokaal opwekken. Zo worden we niet alleen veel onafhankelijker, maar zal energie ook goedkoper worden. Ook al wekken we de energie duurzaam op, energiebesparing blijft de eerste stap. Samen met anderen nadenken over de besparingsmogelijkheden en over het opwekken van zoveel mogelijk groene energie is een inspirerend en dankbare bezigheid. Zo geven we onze aarde op de juiste wijze door aan onze kinderen en kleinkinderen.

BestuurJanS.jpgPenningmeester

Jan Schreurs

(Herkenbosch, Reewoude)

Geboren en opgegroeid in Horn aan de andere kant van de Maas en door en door Limburgs ondanks vele jaren in het buitenland. Geoloog, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht (1983) en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (1985). Sinds 2016 met pensioen na een carrière bij Shell, werkzaam in diverse olie en gas exploratie projecten in Europa, Afrika, het Verre en Midden Oosten. De laatste 5 jaar in duurzame projecten zoals (diepe) aardwarmte. Bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap en correspondent aardwarmte in Nederland.

Dat onderbouwt een sterke motivatie voor het werken aan een meer duurzame energie-toekomst. Die toekomst begint bij onszelf en daarom hebben we ons verbouwde huis in Herkenbosch heel goed geïsoleerd en hebben we geïnvesteerd in (ondiepe) aardwarmte en een dak vol zonnepanelen, zelfs onder de bomen. Diepe aardwarmte, het aantappen van water met hoge temperaturen in oude, diepe aardlagen, heeft wellicht ook mogelijkheden in onze gemeente -en streek- en daar wil ik letterlijk dieper induiken.

BestuurHenk.jpgBestuurslid

Henk van der Linden

(Sint Odiliënberg)

Henk van der Linden is de naam en nadat ik in Eindhoven geboren en getogen ben, op 35 jarige leeftijd met een jong gezin naar Limburg verhuisd. Dit omdat ik een baan had gevonden als wat toen genoemd werd Hoofd Gezinsvervangend Tehuis, van De Meihof te Sint Odiliënberg. Later na wat fusies werd dat clustermanager binnen de organisatie Daelzicht. Dus beroepsmatig werkzaam geweest in de zorg. In het Eindhovense opgegroeid nabij vliegveld Welschap dus eigenlijk het buitengebied en daardoor vanzelfsprekend kennis gemaakt met het agrarische bedrijf.

Binnen het agrarische, bij de buren was ik veel en vaak mee aan het werk, kreeg ik als vanzelfsprekend mee hoe belangrijk grondstoffen zijn ze worden er niet alleen geproduceerd maar ook in hoge mate gebruikt. En met de modernisering van de agrarische sector steeds meer. Vanuit die fascinatie voor grondstoffen, zijn er wel genoeg in de toekomst? is mijn belangstelling voor het milieu ontstaan. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd dat door de Tu Eindhoven bijzonder gepromoot en de Kleine Aarde in Boxtel was ook een voorbeeld een zienswijze op grondstoffen.

Omdat ons gezin haar stekje in het Reutje had gevonden, weer fijn in het buitengebied en ik mijn hobby het paardrijden inmiddels recreatief bedreef was er ook tijd voor de politiek vooral omdat toen de periode van de eerste gemeentelijke samenvoeging daar was. Dus lid geworden van Aktief Berg en in de gemeenteraad terecht gekomen. De periode erna Wethouder geworden waaronder de portefeuille van milieu. Daar was het in eerste instantie afval waar de focus op lag. De tijd van het storten liep op zijn einde en hergebruik werd de nieuwe invalshoek . Geen afval meer maar grondstof het staat nog steeds op de vervoermiddelen van een grote verwerker.

Maar ook het bewust omgaan met energie en de grondstof die daaraan te grondslag ligt kreeg de nodige aandacht en kort voor de tweede gemeentelijke samenvoeging hebben de toenmalige gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen in eendrachtige samenwerking een Energiemarkt georganiseerd en ook voor grootgebruikers ondernemers en verenigingen groene energie ingekocht.

Ook binnen de nieuwe gemeente Roerdalen nog een aantal jaren als bestuurder aan de slag geweest op het gebied van milieu en het voor elkaar gekregen dat in de Holst een zeer bij de tijdse zonnecollector kon worden gebouwd. Dat lag nogal moeilijk in het kader van het bestemmingsplan wat tevens aangeeft dat de politiek vaak achter loopt bij de actuele ontwikkelingen.

Eigenlijk is dat achterlopen van de politiek ook de grote motivator voor mij om in de energie coöperatie actief te zijn. Hier is het de voorhoede die aan de slag is om er voor te zorgen dat we duurzame energie gaan produceren en dat mag niet belemmerd worden door politieke traagheid.

Die traagheid is te voorkomen door niet als politiek af te wachten wat gaat er allemaal gebeuren en als het onomstotelijk vaststaat beginnen na te denken hoe moet een en ander maatschappelijk politiek ingepast worden maar door te participeren in de vernieuwing processen. Om al tijdens die processen te werken aan de maatschappelijke politieke haalbaarheid.

Daar ben ik op zich niet pessimistisch over immers omdat ik ook nog lid ben van provinciale staten ervaar ik daar dat er wel degelijk aandacht is voor duurzame energie.

BestuurMart.jpg
Bestuurslid

Mart van Melick

(Herkenbosch)

Mijn naam is Mart van Melick. Ik woon sinds 1985 in Herkenbosch. Ik ben getrouwd met Lies en heb 3 dochters die al weer een hele tijd geleden het ouderlijk nest hebben verlaten en alle drie in Amsterdam wonen. Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven, ben ik vervolgens in 1985 bij mijn huidige werkgever begonnen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, op het gebied van duurzaamheid, innovatie en internationale handelsbetrekkingen. De laatste 15 jaar ben ik hier betrokken geweest bij de uitvoering van de zgn. meerjarenafspraken energie-efficiency in de industrie. Deze afspraken zijn erop gericht op productieprocessen energie-efficienter te maken en zoveel mogelijk te verduurzamen. Op 1 oktober a.s. ga ik met pensioen. Het initiatief voor een energiecoöperatie kwam eigenlijk op een heel mooi moment op mijn pad. Ik had toch al het voornemen om na mijn pensioen nog iets maatschappelijk nuttigs te gaan te doen, liefst in een omgeving waarin ik mijn kennis en ervaring zou kunnen inzetten. Ik kan, na enkele maanden, niet anders zeggen dat het erg leuk en inspirerend is om met gelijkgestemden dit initiatief tot een succes proberen te maken. Duurzaamheid is in mijn ogen één van de belangrijkste maatschappelijke thema's. We kunnen ons niet meer permitteren om er alleen maar over te praten en mooie beleidsplannen te ontwikkelen. De handen moeten uit de mouwen. Het zal nog een hele klus worden om het klimaat niet al te zeer te laten ontsporen. Vergaande verduurzaming is het enige antwoord op deze mondiale dreiging.

Privé proberen mijn vrouw en ik om ons steentje bij te dragen door wonen, werken en recreëren zo energiezuinig mogelijk te doen. Het kan altijd nog beter, dus overwegen wij om, na vergaande isolatie van het huis, zonnepanelen te plaatsen. Een mooie grote boom in de buurt van het dak is mogelijk spelbreker. Afvalscheiding is natuurlijk vanzelfsprekend en natuurlijk proberen we ook zoveel mogelijk de fiets te gebruiken i.p.v. de auto.

Ik hoop dat veel inwoners van Roerdalen zich zullen gaan aansluiten bij de energiecoöperatie. Alleen dan kan dit initiatief een succes worden.


Ruud van Scheijndel

Bestuurslid


Ruud van Scheijndel

(Herkenbosch)
Mijn naam is Ruud van Scheijndel en in mijn werkzame leven heb ik ruim 40 jaar gewerkt als dak-adviseur, waarbij ik me zowel bezig heb gehouden op het gebied van nieuwbouw-projecten maar ook betrokken ben bij hardnekkige technische en bouwfysische problemen met bestaande daken. In deze periode heb ik alle ontwikkelingen op het gebied van dak -en isolatiematerialen, daksystemen en constructies wel meegemaakt. 
Vanaf 1992 heb ik kennis en ervaring opgedaan met begroeide daken, begroeide gevels en later ook met de toepassing van PV-panelen op grote industriële daken die werden voorzien van een kunststof dakbedekking met een ‘PV-opdruk’. Vanaf 2002 heb ik deze kennis nog aangevuld met de toepassing en het gebruik van valbeveiliging op daken.  
Aan de vooravond van mijn pensionering heb ik met mijn echtgenote in 2006/2007 in Herkenbosch een levensloopbestendige woning gebouwd die we zelf op de laagbouw hebben voorzien van een dak-begroeiing, bij de meeste mensen beter bekend als een mos-sedum dak. Naast de positieve invloed die deze begroeiing heeft op de CO2 uitstoot is het waterbergend vermogen (waterberging) van het dak van een nog groter belang i.v.m. de klimaatverandering en de wateroverlast door de steeds vaker voorkomende hoosbuien waarop onze rioleringssystemen niet zijn berekend.  
In 2012 heb ik getracht om in Herkenbosch een ‘collectief project’ voor PV-panelen op te starten, wat toen echter nog te vroeg bleek te zijn. In 2013 hebben we derhalve op het hoger gelegen dak van onze woning 12 PV-panelen laten aanbrengen. Meer was helaas niet mogelijk omdat we op dat dak al een paneel hadden staan voor onze zonneboiler en we op dit dak tevens een systeem voor valbeveiliging hebben aangebracht. Onze woning heeft momenteel nog een voorlopig energielabel A, maar dat is met het oog op de toekomst al lang niet meer voldoende, daarom blijven wij zoeken naar de mogelijkheden tot de verbetering hiervan.  
Deze kennis en ervaring op het gebied van daken wil ik via ‘Duurzaam Roerdalen’ delen met en beschikbaar stellen aan de leden en inwoners van Roerdalen.   
jan-willem.jpg

Bestuurslid

Jan-Willem Grachten

(Montfort) 
Ik ben geboren en opgegroeid in Montfort. Tijdens mijn studie als elektrotechnisch ingenieur in Eindhoven raakte ik geïnteresseerd in duurzaamheid en volgde ik de minor duurzaam innoveren. Tijdens deze minor heb ik geleerd over bijvoorbeeld het bestaan van “cradle to cradle”. Ik heb altijd kritisch naar duurzaamheid gekeken. Ik denk dat de meeste mensen bij duurzaamheid alleen denken aan energie besparen, maar duurzaam betekend ook minimaliseren van (plastic) afval, producten hergebruiken en lokale bedrijvigheid bevorderen. Ik geloof niet dat de wereld binnen 100 jaar vergaat, maar ik geloof wel dat kleine beetjes helpen voor een gezondere toekomst. Toen ik in een eigen huis kocht uit 1970 en begon met isoleren ontdekte ik hoeveel isoleren bespaart. Het enthousiasme die ik na deze maatregels heb gekregen zou ik graag met iedereen willen delen. Tijdens de verbouwing leerde ik ook over het waterzijdig inregelen van de CV installatie. Een grote en vrij makkelijke besparing die vrijwel nooit gedaan wordt in oudere huizen. Ook al vriest het, de witte pluim uit de schoorsteen is niet meer te zien. Graag wil ik duurzaamheid onder de aandacht in onze gemeente brengen.