Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Biogas (en Biomassa)

Groen Gas

Het wordt al geproduceerd in de vuilnisstort van Montfort, maar in de agrarische sectoren die de gemeente rijk is zijn er mogelijkheden om ook mest en andere biologische grondstoffen te gebruiken voor de productie van biogas. Biogas is methaan (CH4) gas gewonnen uit hernieuwbare bronnen als mest of GFT dat vergist is. Biogas kan bewerkt worden om te gebruikten bv in ons Nederlandse gasnetwerk, of als BioCNG, of bio-LNG. Dat wordt dan "groen gas" genoemd. Groen omdat het gas afkomstig is van een hernieuwbare energiebron is. Groen gas is de verzamelnaam voor diverse soorten hernieuwbaar methaan gas dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het aardgas uit Slochteren. U kunt het bij een groene energieleverancier kopen en stimuleert daarmee het gebruik van dit groene gas.

  • CNG is de afkorting voor Compressed Natural Gas; methaan gas onder hoge druk
  • LNG is de afkorting voor Liquid Natural Gas; vloeibaar methaan gas.

Zie ook een goed artikel over bio-LNG "Is bio-LNG echt een goed idee?

Is biogas wel groen?

Is Biogas wel echt groen? Is dit goed of slecht voor het milieu want bij verbranding van het gas komt toch CO2 vrij? Dan moeten we ons realiseren dat het broeikas effect van methaan (CH4) vele malen hoger is dan CO2 (70-20x). Het verbranden van CH4 voor energieproductie betekent dat er minder in de atmosfeer terecht komt. Kijk bijvoorbeeld eens naar het methaan gas afkomstig van onze grote Nederlandse veestapel wat nu grotendeels ongecontroleerd in de atmosfeer terecht komt. Ieder koe is verantwoordelijk is voor zo'n 2m3 methaan / jaar met naar schatting van zo'n 1 miljard m3 methaan per jaar van onze veestapel. Dat is een enorme belasting voor de atmosfeer. Men schat dat uit mest en ander organisch agrarisch afval zelfs zo'n 10 miljard m3 methaan geproduceerd kan worden. De verbranding van dat methaan levert weliswaar CO2 maar dat is minder belastend voor het milieu dan het methaan gas. Biogas levert dus energie en is ook beter voor het milieu omdat het de emissie van het schadelijkere methaan verlaagt.

Bron: Gasauteur 2014, Biogas uit mestvergisting zou zoden aan de dijk kunnen zetten.

Groen Gas Nederland schat dat mestvergisting in 2030 ruim 30 PJ (bijna 1 miljard Nm3 aardgas) aan energie zou kunnen produceren.

Waarom dan niet meer biogas?

Daarvoor zijn beleidsmaatregelen van de overheid nodig om de productie van het hernieuwbare biogas beter te kunnen stimuleren. Waarom? Van de 80 mestvergisters in Nederland blijken er veel economisch niet / nauwelijks rendabel.

Dat is ook het probleem gebleken met de mestvergisting-installatie (met leverantie aan het aardgasnet) die gepland was (2011) in het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Montfort, met plannen voor de productie van biogas voor zo'n 500 huishoudens.

Dit heeft veel te maken met de huidige belastingheffingen in Nederland. De Nederlandse staat geeft grootverbruikers een drastische vermindering van energiebelasting en heft daarentegen energiebelasting en BTW over groene energie. Het gaat niet om centen maar om dubbeltjes. Elke m3 gas geleverd aan kleinverbruikers levert de staat minstens een kwartje aan belastingen en elke kWh elektriciteit bijna 15 cent. De industriële grootverbruikers betalen vrijwel geen energiebelasting en BTW en krijgen dus bij elkaar voor enkele miljarden Euro's korting op deze heffing. Dat is de omgekeerde wereld als je de energietransitie en met name biogas wilt stimuleren.

De eerste stappen voor het stimuleren van biogas zijn inmiddels gezet, zoals de Green Deal Biomassa en Biobased Gas, getekend in april 2017 en de € 150 miljoen die beschikbaar zijn gesteld voor de Jumpstart Monomestvergisting. Maar er moet nog veel meer gebeuren voordat Groen Gas een significante bijdrage kan leveren aan onze energievoorziening.

Het stinkt

Een biogas installatie werkt met GFT, mest of ander organisch afval. Groen gas klinkt goed, maar niet als het gaat over de verwerking van mest. "Mooi, maar niet in mijn tuin". Een belangrijk onderdeel van de biogas productie is dus ook de maatschappelijke acceptatie en plaatsen waar zulke bedrijven opgezet kunnen en mogen worden.

Voor een goed overzicht van wat er allemaal speelt in de groene gas wereld is de website van Groen Gas Nederland aan te bevelen.

KlikHier.gif

VoordelenNadelen
Bestaande en simpele technologieMaatschappelijke discussie/perceptie (stankoverlast)
Grondstoffen gemakkelijk beschikbaar in agrarisch, groen RoerdalenSignificante investeringskosten (Montfort Biogas project heeft alle vergunningen maar liep commercieel vast). Commercieel moeilijk
Vermindering broeikasgassen (CH4 -> CO2)
Relatief klein vermogen; typisch honderden huishoudens (10-750kW)
Geen warmtenetwerk aanwezig

Biogas toekomst in Roerdalen

Een grootschaliger toepassing in Roerdalen is zeker mogelijk maar moet toch kunnen drijven op agrarische ondernemers gebaseerd op rendabele investeringen. Daarvoor zijn beleidsveranderingen noodzakelijk.

Bron LOG Montfort: Wolfhagen, 2011. Innovatiekansen in LOG Montfort "over duurzaamheid gesproken". link

BioLOG2.JPG

Biomassa: is hout-verbranding duurzaam?

Strikt genomen past dit niet onder de noemer van Biogas, maar hout is natuurlijk wel een natuurlijk product; "biomassa". Hout is de eerste brandstof die door de mensheid als energiebron gebruikt is.

Een controversieel onderwerp. Hout uit bossen die hernieuwbaar aangeplant worden valt onder het predicaat duurzaam en wordt ook als een duurzaam bouwmateriaal aangeprezen en gebruikt. Het verbranden van hernieuwbaar hout in kachels en als houtpellets voor particuliere of industriële verwarming of energieopwekking zou dan ook duurzaam zijn. Het verwerken van houtafval als houtpellets voor verwarming gebruikt afvalproducten. In de EU regelgeving wordt hout als biomassa beschouwd, C-neutraal, hernieuwbaar en duurzaam.

Toch is daar veel weerstand tegen. Dat is terecht omdat bij het verbranden van hout en houtproducten veel schadelijk fijnstof met verontreinigingen vrijkomt; slecht voor onze gezondheid en het milieu. Denk maar eens aan de beruchte smog van Londen toen daar alle huizen nog met houtkachels verwarmd werden. Ieder jaar is het raak in Indonesië, Maleisië en Borneo als daar grote bossen verbrand worden voor het vrijmaken van akkergrond en je soms zelfs de zon niet meer ziet. Hout is hernieuwbaar en het gebruik van hout is CO2-neutraal als je het goed doet, maar verbranding is slecht voor de gezondheid en slecht voor het milieu. Hout als energiebron hoort dus niet bij de energietransitie, maar is voor onze energievoorziening juist een stap terug in de tijd.

Zie de uitleg op de website www.houtrookvrij.nl

KlikHier.gif