Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

narrow.jpg

Doel en Werkwijze

Wat willen we, waarom, en hoe doen we het?

De coöperatie, opgericht in juni 2017, heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling in Roerdalen. De brede doelstellingen bereiken we door een even breed scala van concrete activiteiten en initiatieven:

  • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Roerdalen;
  • het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Roerdalen, direct of indirect ten behoeve van de leden;
  • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden;
  • het bevorderen van energiebesparing;
  • het bevorderen van de sociale samenhang binnen Roerdalense gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder

We vinden het belangrijk om in te zetten op duurzame energie. Onze coöperatie Duurzaam Roerdalen kijkt zowel naar mogelijkheden om energie op te wekken als naar bewustwording en energie besparen. We onderzoeken op het moment de kansen in onze gemeente in de meest brede zin. Van een windmolenpark tot voorlichting over led-lampen. we hopen inwoners bewuster te maken van onze eigen invloed op het klimaat en hun te helpen met besparen van energie zowel als het opwekken van duurzame energie. Besparen en duurzaam opwekken zijn essentieel voor de energietransitie.Waarom is dit zo belangrijk?

We staan aan de vooravond van een grote energietransitie en niemand weet precies hoe die gaat verlopen.
Het gaat over erg grote getallen (daarover hieronder meer). Het is wel duidelijk dat er veel moet gaan veranderen en dat begint bij onszelf. Samen kun je meer dan alleen. Een huis met teveel schaduw op het dak voor zonnepanelen kan een buurhuis hebben met een groot dak volop in de zon. Dan kun je met je buurman, of zelfs een hele buurt, afspreken om samen energie op te wekken. We willen mensen later samenwerken. we hopen dat inwoners op termijn minder afhankelijk zijn van energieleveranciers doordat zij zelf collectief energie opwekken en opslaan.
Door minder energie te verbruiken hoef je ook minder op te wekken. Ook dat kunnen we samen aanpakken door mensen bewust te maken van wat daarvoor nodig is.

Kan ik meedoen?

Iedereen kan lid worden van Duurzaam Roerdalen en zijn of haar steentje bijdragen. Leden zijn mede-ondernemer, zonder grote financiele verantwoordelijkheid. Ons ultieme doel is dan ook iedere inwoner lid!

Bent u geïnteresseerd in wat we voor u kunnen doen dan zijn er diverse mogelijkheden waarmee we u verder kunnen helpen (link contactformulier)

Indien u belangstelling heeft om ons bij deze initiatieven te helpen kunt u zich als lid of vrijwilliger aanmelden (link naar aanmelden formulier).

De energie transitie en de rol van Duurzaam Roerdalen

In het Nationaal Energie Akkoord (NEA) zijn de energiedoelstellingen vastgelegd die ook door de gemeente Roerdalen onderschreven worden: 14% opwekking hernieuwbare energie in 2020 en 1.5% energiebesparing per jaar.  Dit energieakkoord heeft in 2018 geleid tot het opstellen van het klimaatakkoord gebaseerd op afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Aan de concrete invulling van het klimaatakkord wordt momenteel gewerkt. Het is de bedoeling dat met de uitvoering in 2019 begonnen wordt (zie  klimaatakkoord.nl) Daarmee wil Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden en komt neer op zo'n 48.7 megaton CO2

Bij velen ontbreekt het begrip van wat deze energiedoelstellingen en de energietransitie feitelijk betekenen.

Dan is het moeilijk om e.e.a. in een beleid en de daarbij horende invulling te vertalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de energietransitie nog weinig concrete invulling heeft; ook in Roerdalen. Laten we voor de begripsvorming daarom voor Roerdalen uitgaan van het energieverbruik in 2016 zoals samengevat in de tabel.

2016
energiegebruik Roerdalen
(data www.energieinbeeld.nl
23-06-2017)
Particulier Zakelijk
gas m3 12,586,859 14,001,246
electra kWh 25,644,769 42,911,592
Totaal GWh
(1m3 gas= 9.769 kWh)
149 180

Daar komt verkeer en vervoer nog eens bij met zo'n 8700 auto's. Elektrische auto's met 20,000 km/jaar gebruiken zo'n 3500 kWh pr jaar. Voor alle auto's in Roerdalen is dan nog eens 26 GWh nodig. Dan nog het vrachtvervoer?

Je kunt dit ook anders benaderen om een gevoel voor deze getallen te krijgen. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 3.500 kWh aan elektriciteit en 1.500 kubieke meter gas, oftewel circa 14.500 kWh aan warmte. Zo'n 80 procent van de energievraag van een Nederlands huishouden bestaat dus uit warmte. Met 9180 huishoudens in Roerdalen komt dit zo'n 160 kWh/jaar en dat is aardig in de buurt van de verbruik-gegevens van energieinbeeld.nl in bovenstaande tabel.

Dat zo'n 80% van ons particuliere energieverbruik voor warmte is wordt vaak vergeten als er gepland wordt voor zonnepanelen op het dak. Dan wordt er veelal alleen gekeken naar het elektriciteitsgebruik. De energietransitie gaat over ons hele energiegebruik.

Grote getallen maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Wat betekent een verbruik van 330 GWh (het 2016 Roerdalen totaal) nu eigenlijk. Om meer begrip voor de omvang van de energietransitie te krijgen is het misschien beter om deze getallen te vertalen in molens en zonnepanelen want daar moeten we naar toe voor duurzame energie. Voor Roerdalen zijn dat 71 supermoderne windmolens of 680,000 zonnepanelen, 5x het grootste zonnepark van Nederland (Delfzijl).

Alleen al om de 2020 doelstellingen te halen zijn er 10 super-windmolens nodig of 210,000 m2 aan zonnepanelen. Het zal duidelijk zijn dat dit op korte termijn meer nodig heeft dan zon of windenergie alleen en dat op een langere termijn de energietransitie een probleem is met erg grote dimensies. Dit kan alleen aangepakt worden als iedereen, gemeente en burgers, duurzame projecten volledig omarmen.

Rijkswaterstaat getallen zijn nog groter

Het energiegebruik dashboard van Rijkswaterstaat geeft ook een overzicht van het energiegebruik in Nederland van lokaal tot provinciaal en nationaal niveau. Daar vinden we alleen voor 2011 een totaalbeeld voor Roerdalen (inclusies vervoer en transport) van 1920 TJoule = 534 GWh. Dat is ongeveer 200 GWh meer dan uit het overzicht van energieinbeeld.nl. Het zal duidelijk zijn dat er nog veel onzekerheden in deze schattingen van het energieverbruik zijn, maar een ding is zeker: de getallen zijn imponerend groot als je moet denken aan lokale of regionale opwekking.

50% besparen in 2050

Het Nationaal energie akkoord is ook over het besparen van energie en wel met 1.5% jaar op jaar tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 zou de CO2 emissie teruggebracht moeten zijn tot bijna nul. Dat betekent een volledige overstap van fossiele naar duurzame energie en dat kan alleen als we ook ons energieverbruik behoorlijk terugschroeven. Dat betekent ook dat we van het aardgas moeten afstappen. De meeste toekomstscenario's1,2 en 3 zijn gebaseerd op een besparing van 50% in 2050.

Bronnen
  1. Van der Kley, N. en de Vries, J.E., 2017. Duurzame energie niet voldoende. Technisch Weekblad, donderdag 30 maart 2017. www.technischweekblad.nl/opinie-analyse/duurzame-energie-niet-voldoende
  2. Jeroen Niemans, Blog op ruimtevolk.nl, 9-februari-2017. De duizelingwekkende waarheid van de energietransitie
  3. Hans Heijnen. Productie hernieuwbare energie vergt veel ruimte. NMF Limburg 2016

Moderne goed geïsoleerde woningen met zonnepanelen, warmtepompen en warmte terugwinning en/of zonnecollectoren kunnen het energieverbruik halveren, maar dat betekent dat een heel groot aantal huizen in de komende 33 jaar omgebouwd moeten worden tot energiezuinige huizen en dat de industrie ook nog eens hun gebruik met de helft moet terugbrengen.

Aardgas verdwijnt

Afstappen van aardgas moet ook niet onderschat worden. Daar zijn immers de meeste huizen in Nederland van afhankelijk voor verwarming en warm water. Afstappen van aardgas betekent dat in de komende jaren meer en meer nieuwe woningen geen aansluiting meer krijgen op het gasnet. Dat betekent ook dat aardgasnetten in een aantal gebieden misschien al eerder niet meer vernieuwd gaan worden. Tijd dus om na te denken over wat te doen als de gasketel het opgeeft. Het terugschroeven van aardgas in Groningen betekent ook dat er ander gas geimporteerd gaat worden in de overgangsperiode naar 2050. Daardoor kan het zijn dat binnen 5-6 jaar de gasbranders in onze fornuizen en verwarmingsketels aangepast moeten worden. Nog een reden om nu al na denken over alternatieven.

Alles uit de kast

Zelfs als we het energieverbruik halveren is het de vraag of we de rest duurzaam kunnen opwekken. Theoretisch kan dat, maar dan moet ook alles uit de kast. Dat is ook de strekking van de eerder aangehaalde artikelen die dit probleem op een nationaal niveau aankaarten.

Het is duidelijk dat er op dit moment te weinig gebeurt in termen van duurzame opwekking en energie besparen om de energietransitie waar te maken. Dat moet veranderen en Duurzaam Roerdalen wil daar actief mee aan de slag.

borden.jpg