Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Nationaal Energie en Klimaat Akkoord

Besparen en duurzaam opwekken

In het Nationaal Energie Akkoord (NEA) zijn in 2013 de energiedoelstellingen vastgelegd die ook door de gemeente Roerdalen onderschreven worden:

  • Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar.
  • 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020 .
  • Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020.
  • Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023. Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Zie ook het de samenvating van het energieakkoord over duurzame groei op de website van de rijksoverheid 

en SER

https://www.ser.nl/nl/thema/energie-en-duurzaamheid/energieakkoord

Voor de 2020 doelen betekent dat voor Roerdalen in meer begrijpbare termen: zo'n 210,000 zonnepanelen of 10 nieuwe grote windmolens als het energiegebruik niet verandert. De energietransitie vraagt dus duidelijk veel meer dan zon en wind alleen. Energie is er ook nodig 's nachts en als het niet waait. Er is flexibiliteit nodig in de aanbod van energie die wind en zon niet kunnen leveren. De CO2 uitstoot willen we verminderen. En dan is er nog het energiegebruik van ruim 9000 auto's in onze gemeente alleen al. Bezuinigen op energie is dus net zo belangrijk als het opwekken van groene energie. Dan moeten we ook de mogelijkheden van andere bronnen van groene energie, zoals aardwarmte, verder gaan onderzoeken.

In juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit legt vast hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2030 met 49 procent gaat terugdringen ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord bouwt voort op de resultaten van het Energieakkoord en is gericht op de periode tot 2030 en verder. Uitgangspunt is dat de doelen uit het Energieakkoord overeind blijven. Dat gaat bijvoorbeeld over de opwekking van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 en de beoogde 100 PJ extra energiebesparing in 2020. De doelen van het Energieakkoord worden daarom integraal opgenomen in de uitvoering en borging van het Klimaatakkoord.

Zie de site van het klimaatakkoord:

https://www.klimaatakkoord.nl/

en die van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord