Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Nog meer over duurzame ontwikkelingen

Lees-en kijk-voer voor wie up-to-date wil blijven met de laatste ontwikkelingen

Duurzaam Nieuws: www.duurzaamnieuws.nl (gratis) heeft als doel om we betrouwbare, complete en praktisch bruikbare informatie te publiceren die helpt mensen en organisaties om hun duurzame doelen te behalen.

Solar Magazine: www.solarmagazine.nl (gratis) geeft een mooi overzicht over de laatste ontwikkelingen in de Solar industrie, nuttig voor een geïnteresseerde leek en de professional.

Zelf Energie produceren : https://www.zelfenergieproduceren.nl/ een goede site met veel informatie en uitleg van Enexis

Hieropgewekt.nl  Veel informatie, advies en zelfs rekenmodellen voor coöperaties. En een heel nuttige beslisboom voor zonne-energieprojecten: https://www.hieropgewekt.nl/ke... 

OliNo: http://www.olino.org/daarom-olino/ de website van een organisatie die streeft naar naar een samenleving die op een duurzame manier voorziet in haar eigen energie. Ze zijn al vele jaren actief om duurzaamheid in een stroomversnelling te krijgen met artikelen over de energietransitie, op de gratis toegankelijke website, om zo iedereen van goede informatie te voorzien. Hun doel is, dat door de duurzame ervaringen van andere burgers, je gestimuleerd wordt om bijvoorbeeld je eigen huis ook energieneutraal te maken. (Zie dit uitgebreide ervaringsverhaal). Je kunt er ook kennisartikelen vinden, met informatie over zonnepanelen, windenergie, en elektrisch rijden. Heel interessant is een onafhankelijk lampenportaal. Op het portal kan eenvoudig voor de juiste en meest zuinige ledlamp worden gekozen.  

Doe maar duurzaam: www.doemaarduurzaam.tv Dit is een RTLZ televisieprogramma waarin diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidbranche aan bod komen. DOE MAAR DUURZAAM wordt vanaf zondag 4 juni 2017 uitgezonden van 17:00 uur tot 17:30 uur bij RTLZ. Elke uitzending kent vier herhalingen welke te zien zullen zijn op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
Het uitzendschema ziet er als volgt uit:
Zondag - 17.00 uur – 17.30 uur (hoofduitzending)
Maandag - 7.30 uur – 8.00 uur
Woensdag - 10.30 uur – 11.00 uur
Vrijdag - 13.05 uur – 13.35 uur
Zaterdag - 16.30 uur – 17.00 uur
De vorige uitzendingen zijn te zien onder programma's, gemist

Het nieuws van de vooruitgang over duurzaamheid: hetnieuwsvandevooruitgang.nl Postieve berichten over wat er gebeurt in de wereld met een categorie berichten over duurzaamheid

Energieoverheid.nl 
Op EnergieOverheid.nl komt onder andere aan de orde:
– klimaat- en energiebeleid
– elektrisch rijden
– lokale duurzame energiebedrijven
– communicatie met burgers en bedrijven
– duurzame bedrijfsterreinen
– openbare verlichting
– CO2 opslag
– subsidieverlening
– wet- en regelgeving
– verduurzaming eigen locaties en wagenpark
http://www.energieoverheid.nl/

Energiedashboard van Limburg 
Met een interactief overzicht van energieverbruik en energiepotentie in Limburg tot op gemeente niveau.  http://applicatieserverlimburg.nl/energiedashboard/

Energieopwek.nl
De website die de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn in het energieakkoord bijhoudt via interactieve grafieken met de actuele productiegetallen van hernieuwbare energiebronnen uit Nederland. Er zijn ook overzichten op provincie en dag, maand en jaar basis. https://www.energieopwek.nl/ 

Energie in beeld
Deze site is vanwege privacy per 31/12/2018 gestopt. Pico is een goed aternatief. Interactief kaartbeeld over hoeveel energie de gemeente verbruikt en opwekt. Met een visuele weergave van uw gemeente leest u gemakkelijk af welke gebieden uw aandacht vragen. Met behulp van kleurvlakken ziet u waar burgers en bedrijven veel of juist weinig energie verbruiken of opwekken. Vanwege privacy worden er geen gegevens op individueel niveau getoond, maar uitsluitend op postcode- en buurtniveau. http://www.energieinbeeld.nl/ 

PICO
Zeer compleet interactief kaartbeeld (open source en vrij toegankelijk) over energie en infrastructuur. Het platform is ontwikkeld door Geodan, TNO, Alliander, Ecofys en NRG031. 

https://pico.geodan.nl/pico/ . Het PICO platform is het resultaat van een serie projecten waarin vooral de energiebesparende maatregelen aan de gebouwen centraal stonden en gegevens over energienetwerken en energie-aanbod konden worden geladen (Zie Pico Rapport 2017).

Warmteatlas van Nederland 
De WarmteAtlas is een digitale, geografische kaart met daarop aangegeven warmteaanbod en –vraag in Nederland. Aan de aanbodkant vindt u (potentiële) geschikte locaties van diepe geothermie, WKO, biomassa en restwarmte. Aan de vraagkant geeft de kaart een overzicht van de warmtevraag van huishoudens, industrie, glastuinbouw en utiliteitsbouw. In verschillende kaartlagen worden duurzame energie opties en energie verbruik van de verschillende sectoren getoond, gecombineerd met diverse infrastructuur informatielagen en CO2 uitstoot gegevens.  www.warmteatlas.nl

Klimaatgids.nl geeft informatie over duurzaamheid en energie. Je vindt hier informatie over energie besparen, zelf energie opwekken met zonnepanelen, energieleveranciers en het laatste energienieuws. http://www.klimaatgids.nl/

Kennisdossier Aardgasvrije wijken 
Naar een aardgasvrije wijk In Nederland gebruiken we meer dan de helft van alle energie voor de warmtevoorziening van gebouwen. Sinds de jaren zestig komt deze warmte grotendeels uit het verbranden van aardgas. Een brandstof die we in het licht van het akkoord van Parijs en de ambities van het regeerakkoord (2017) gaan vervangen voor alternatieven. Dit kennisdossier geeft handvaten voor het maken van deze warmtetransitie. http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-aardgasvrije-wijken