Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IMG_2088wide2.jpg

Overheidsregelingen die duurzaamheid ondersteunen

Kleine en grote subsidieregelingen

Met dank aan Bert Ten Haaf bij het samenstellen van deze pagina. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

 • Wat? Technieken: zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels (apparatenlijst via ISDE link)
 • Voor? Particulieren en zakelijke markt
 • Aanvragen binnen 3 maanden na aankoopovereenkomst
 • Investering al voordat u een subsidieaanvraag doet: bij aanvraag van de subsidie is investering al betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Totale subsidie 2017 90M
 • Looptijd tot eind 2020
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

 • Subsidieregeling is op 2 september 2019 weer opengesteld en loopt tot 31-12-2020
 • Voor?  Eigenaar bewoners en Vereniging van Eigenaren 
 • Minimaal 2 energiebesparende maatregelen (spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ glas / Triple glas
 • Nieuwe subsidies voor energiebesparende maatregelen (isolerende deuren, energiezuinige ventilatiesystemen, waterzijdig inregelen CV, enegiedisplay of slimme thermostaat)
 • Subsidie energiebesparing eigen huis
 • Aanvullende maatregelen

Subsidie Energiebesparing sportverenigingen en stichtingen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+

Regenwater Roerdalen

Asbest verwijderen

Om eigenaren van asbestdaken tegemoet te komen en te stimuleren dat ze zo snel mogelijk in actie komen, heeft de overheid in 2016 de tijdelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken in het leven geroepen. Deze is landelijk en loopt tot 2020. Per m2 verwijderd asbestdak kun je via deze regeling € 4,50 terugkrijgen (maximaal € 25.000 per adres). 

Tot juli 2017 gold voor de subsidieregeling een ondergrens van 35 m2. Die is nu komen te vervallen. Dus ook als je maar een schuurtje hebt waar een gespecialiseerd bedrijf bij moet komen – bijvoorbeeld omdat er asbestleiplaten op liggen – kun je in aanmerking komen voor subsidie. Bepaalde soorten asbesttoepassingen mag je tot een oppervlak van 35 m2 zelf verwijderen.

Voor 2017 was aanvankelijk een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Maar de regeling is zo populair dat dit plafond al in april met 10 miljoen werd opgehoogd tot 25 miljoen. En per 1 november is daar nog eens 1,2 miljoen bij gekomen. Als dat wordt overschreden, kun je nog steeds een aanvraag indienen – uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de werkzaamheden. Die wordt dan vanaf 1 januari 2018 in behandeling genomen. En dan is er weer nieuw budget.

Financiering

Duurzaamheidslening Provincie Limburg

Als het te lenen bedrag maximaal € 35.000 bedraagt en/of u of uw partner 75 jaar of jonger is, dan komt u in aanmerking voor een consumptieve lening, voor een lening van meer dan € 25,000 en ouder dan 75 jaar is er een hypothecaire lening. Als u uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen treft  geldt er een vast rentetarief van respectievelijk 2% en 1.1%. Als u zowel duurzaamheids- als levensloopbestendigheidsmaatregelen treft en/of deze aanpassingen combineert met het verwijderen van asbest (minimum bedrag van € 1.250) komt u in aanmerking voor het verlaagde rentetarief  van 1,5% of 0.6%. 

Wat?

 • Zonnepanelen of zonneceldakpannen
 • Zonneboiler (Minimale productie van 1,5 GJ per jaar)
 • Vloer- en bodemisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Dakisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Dakisolatie ‘groen’ (≥ 8 m² beplanting)
 • Spouwmuurisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 1,1 m² K/W)
 • Gevelisolatie (warmteweerstand (Rd) ≥ 3,5 m² K/W)
 • Hoog rendementsglas (warmtegeleiding ≤ 1,2 W/m² K)
 • Isolerende deuren (warmtegeleiding ≤  2,0 W/m² K)
 • Gevelpanelen (warmtegeleiding ≤  0,7 W/m²K)
 • Micro-wkk / HRe ketel (thermisch vermogen minimaal 100% en elektrisch rendement ≥ 15%)
 • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water)
 • Verbetering van de Energie Index (Verbetering ≥ 0,75)
 • Biomassaketel (voor verwarming en/of de warmtapwatervoorziening) of een op houtachtige biomassa gestookte kachel (pellet kachels en ketels) met een rendement ≥ 85%
 • Hoog rendement verwarmingssysteem
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om uw cv-installatie in balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld.
 • Accusysteem voor energieopslag
 • LED-verlichting
 • Infraroodpanelen voor verwarming
 • Grijswatersysteem
 • Warmteterugwinning voor douches en douchebakken (rendement uit afvalwater  ≥ 50% en rendement uit ventilatielucht ≥ 90%)
 • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator
 • A-label pomp voor vloerverwarming
 • Vraaggestuurde ventilatie
 • Stimuleringslening Duurzam Thuis

Het Limburgs Energiefonds

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages  of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.

Het LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Het LEF verstrekt geen subsidies omdat het doel van het fonds is revolverend te zijn: zo kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

https://www.limburgsenergiefonds.nl/

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk   € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden

Voor eigenaren:

 • Boetevrij vervroegd aflossen
 • 2.5%, looptijd 10 jaar
 • Max. € 25.000 lenen (Nul op de Meter tot max. € 50.000,-)

Voor vereninging van eigenaren:

 • Boetevrij vervroegd aflossen
 • Max. € 25.000 per appartementsrecht
 • Rente vanaf 2,8% (looptijd 10 jaar)

Duurzame Monumenten Lening

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement.

 • Hoogte afhankelijk van investering.
 • Lenen tegen lage rente: 5% onder markt, minimum 1.5%
 • Annuitair, max 30 jaar
 • Voor een groot spectrum aan energiebesparende maatregelen (zie lijst)    

Duurzame Monumenten Lening

Nuttig om ook de wegwijzer zonne-energie en uw monument van der Rijksoverheid erop na te slaan want in principe mogen zonnepanelen op monumentale gebouwen geplaatst worden. 

BTW-teruggaaf particulieren 

De BTW op aanschaf van de zonnepanelen kan voor particulieren teruggevraagd worden bij de belastingsdienst. Dit is niet moeilijk en kan goed zelf gedaan worden, maar kan ook via bedrijven doen die daar dan een vergoeding voor vragen (100-150 euro), bijvoorbeeld de Centrale BTW Teruggave.  In theorie moet iedereen die zonnepanelen heeft elk kwartaal btw-aangifte doen; er wordt immers ook energie aan het net geleverd. De belastingdienst heeft echter een speciale regeling voor "kleine ondernemers", waar in de praktijk bijna alle particulieren onder vallen. De Milieu Centraal Website geeft ook een goed overzicht.  Na geruchten in laat 2017 dat de regeling zou veranderen heeft de Centrale BTW Teruggave bevestigd dat deze voorlopig onveranderd zal blijven omdat verandering een wettelijke aanpassing nodig heeft met een lange doorlooptijd en daar zijn momenteel geen plannen voor in Den Haag (zie Solar Magazine, 14 nov 2017).

Regelingen

Postcoderoosregeling

Met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de 'Postcoderoosregeling' genoemd krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders (in aangrenzende postcodegebieden) geïnstalleerd kunnen worden. 

Salderingsregeling

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de terug geleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt dan ontvangt men daarvoor wel een lagere prijs. De regeling was eerder gepland tot 2023, maar in het nieuwe regeerakkoord (10-10-2017) is aangegeven dat deze al in 2020 vervangen gaat worden door een teruglever-subsidie.De nieuwe regeling is redelijkpositief ontvangen omdat het een goede manier is om investeringen in zonne-energie te blijven stimuleren, maar ook omdat een betere aanpak is dan het verschuiven van belastingdruk van elektriciteit naar gas. Vooralsnog toch onzekerheid over de details van de nieuwe regeling. Een motie van de Partij van de Dieren om de salderingsregeling te handhaven werd in november 2017 afgewezen

Green Deals

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in de energie- en voedselvoorzieningen, het water, de grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt watergebruik, duurzaam vervoer, alternatieve bouwmaterialen of bestendige productiesystemen in de landbouw.

In 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Voor een overzicht van Green Deals zie http://www.greendeals.nl/

Meer weten?

Zie ook Rijksdienst Ondernemend Nederland