Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

BernardMolen.jpg

Wind

De Prins Bernhardmolen, verstopt in het bos in Melick

Wind

Windmolens in Roerdalen? We hebben er twee: de Prins Bernhhard molen in Melick en de molen van Verbeek in Sint Odiliënberg. Moderne windturbines zijn er niet in onze gemeente. Integendeel er is nogal verzet tegen de komst van zulke molens, ook in naburig Duitsland, omdat er gevreesd wordt voor de aantasting van het natuurimago van de gemeente. De kranten staan er vol van:

Dat terwijl er al zo'n 110 Gwh/jaar aan vermogen net over de grens opgesteld staat zonder dat veel mensen zich dit realiseren. En er komen er nog meer in het Birgerler Wald.

Kunnen we wel zonder windmolens? Zijn er plaatsen in de gemeente waar windmolens opgesteld kunnen worden zonder de natuurwaarde aan te tasten? Natuurlijk waait het aan de kust van Nederland harder. Is het niet beter om daar in windmolens te investeren?

Dit zijn goede vragen die niet gemakkelijk beantwoord kunnen worden. Een ongenuanceerd nee is ook niet een goede opstelling. Met de grote hoeveelheid groene energie die onze gemeente in de toekomst nodig heeft kunnen we misschien niet zonder meer om windenergie heen. Daarom willen we toch ook dit gevoelige onderwerp verder onderzoeken.


Straetenwindmolens.jpg


Windmolens bij Straeten in Duitsland, net over de grens.
Bernardmolen2.jpg


De Prins Bernhard molen in Melick


Wat brengt een windmolen op?

Een moderne windmolen op zee, met een vermogen van 3 MW brengt al gauw 6-7.5 GWh/jaar aan energie op. Landinwaarts is de opbrengst minder omdat de windsnelheid in het algemeen afneemt. Het vermogen van een windturbine neemt toe met de snelheid van de wind. Deze samenhang is niet evenredig. Bij lage windsnelheden begint de turbine te draaien en levert ze stroom. Bij ongeveer 10 tot 15 meter per seconde (windkracht 6) werken de meeste turbines op vol vermogen. Hoger in de lucht is meer wind, windmolens met een grote ashoogte brengen dus meer op.

Ter vergelijking de Cooperwiek windmolen in Neer (masthoogte van 98 meter, tiphoogte met rechtopstaande wiek 144 meter) heeft een vermogen van 2.5MW en brengt zo'n 4.5 GWh per jaar op. Er zouden zo'n 71 van deze windmolens nodig zijn om het totale energieverbruik van Roerdalen in 2016 op te wekken.

De kosten van een windturbine zijn ongeveer 1.500.000€ tot 2.500.000€, dit is sterk afhankelijk van de hoogte van een turbine. Per meter kost de windmolen bij benadering 25.000€. Een windmolen met een ashoogte van 100m kost ongeveer 2.500.000€.

Investeren in windenergie?

U kunt op verschillende manieren investeren in windenergie.

Bij de meeste energieleveranciers kunt u groene elektriciteit inkopen met een gedeelte aan windenergie. Dat kan zeker bij groene energie leveranciers zoals bv. vandebron.nl, de Windunie of Greenchoice. Daarmee help je ook direct de vergroening van de energievoorziening in Nederland.

Bij de Windcentrale zijn winddelen te koop: dat zijn kleine delen van een windmolen waarmee je eigenaar wordt van dat deel van de windmolen. Met een Winddeel wordt jaarlijks zo'n 500 kWh aan stroom opgewekt en dat deel kun je dan als eigenaar aftrekken van je eigen elektriciteitsgebruik. De stroom wordt via het aangesloten energiebedrijf (voor de windcentrale is dat Greenchoice) afgeleverd via het elektriciteitsnetwerk. De energieprijs bij De Windcentrale ligt vast, en je krijgt daarom niet te maken met stijgende stroomprijzen. Wel betaal je jaarlijks een proportioneel deel van de onderhoudskosten van de windmolen (afhankelijk van het aantal winddelen). Bij de levering komen ook de energiebelasting en netbeheerkosten, net zoals bij 'gewone' elektriciteitslevering. De stroom van een winddeel wordt dus niet een-op-een op je jaarrekening ingehouden, maar wordt hiermee verrekend. Hou er ook rekening mee dat er maar voor maximaal 85% van het eigen energieverbruik aan winddelen gebruikt kan worden. De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een goede uitleg van de Windcentrale.

Verwacht niet dat winddelen zonder meer een hoog rendement opleveren voor de investering. Dat is allemaal afhankelijk van hoe de energieprijs zich gaat ontwikkelen. Als een hoog rendement het hoofddoel is, dan is investeren in groene bedrijven via goede beleggingen misschien een betere optie.

Een andere, misschien maatschappelijk betere mogelijkheid is lidmaatschap van een lokale coöperatie die zelf elektriciteit levert van eigen windmolen(s). De windmolen is het eigendom van de leden en deze hebben zeggenschap over de opbrengst van de molen. De leden kunnen gebruik maken de opgewekte energie én kunnen ook profiteren van de financiële opbrengst. Een voorbeeld is coöperatie Zuidenwind in de gemeente Leudal.

Het hoeft zelfs niet zo'n grote windmolen te zijn. Zo brengt de buurtmolen groepen van zo'n 400-600 deelnemers bij elkaar met kleinere windmolens (met een ashoogte van zo'n 35m) en dat betekent vele lagere bouwkosten en minder horizonvervuiling. Buurtmolen maakt gebruik van de postcoderoosregeling ( deelnemers zijn 15 jaar vrijgesteld van Energiebelasting).zie terminologie) en financiering uit jaarlijkse contributies van de leden en een lening gefinancierd door crowdfunding. Voor deelname is er dus geen grote zak met geld nodig van de deelnemers nodig en kan iedereen, met of zonder spaargeld op de bank, meedoen. Het voordeel komt terug bij de deelnemers.

Jawel, maar niet in mijn achtertuin?

Windmolens wil men wel, maar niet in de achtertuin en dat beperkt ook de mogelijkheden. Laten we ons ook realiseren dat de huidige plannen voor windmolens op zee en land zouden kunnen voorzien in maar zo'n 20-22% van onze energievoorziening(1). Dat is bij lange na niet genoeg voor onze toekomstige energiebehoefte. Kunnen we dus zonder?

We hebben al gezien dat er in Duitsland anders over gedacht wordt. Niet alleen in Duitsland. In de naburige gemeente Leudal staan al 5 molens en de volgende 3 zijn in de planning. De cooperwiek is een molen in Leudal die gedeeltelijk eigendom is van de energiecooperatie in deze gemeente.

Leudal is net zoals Roerdalen ook een groene gemeente, maar daar is wel de keuze voor windmolens gemaakt. De gemeente Leudal heeft samen met gemeenten Peel en Maas, Weert en Nederweert en de Provincie Limburg het initiatief genomen om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. De gemeenteraad van Leudal heeft hier in april 2016 mee ingestemd. Het gaat over plannen voor 16 windmolens, met een gezamenlijk vermogen van 48 megawatt. Er staan al vijf molens in Roerdalen in het windmolenpark in Neer. Vier van deze molens zijn gerealiseerd door een lokaal initiatief. De vijfde is de Coöperwiek van coöperatie Zuidenwind.

Er zijn veel bezwaren tegen windmolens en dat gaat niet alleen over horizonvervuiling. Deze kunnen niet zonder meer onder de tafel geschoven worden want het is de mening van velen en die telt. We moeten ons wel realiseren dat de bezwaren vaak subjectief kunnen zijn. Het geluid valt erg mee, ze doden maar heel weinig vogels en het bezwaar van de slagschaduw is ook niet echt steekhoudend. Ze zijn ze absoluut erg zichtbaar, maar ook dat is subjectief. De Eiffeltoren was een doorn in het oog van vele Parijzenaren toen hij gebouwd werd. Maar wie kan zich Parijs nu voorstellen zonder de Eiffeltoren? Hoogspanningsmasten staan bijna overal, ook in onze eigen groene gemeente, maar ze vallen de meeste mensen niet meer op. De mening van iedereen telt, maar dat betekent dat men ook moet openstaan voor een goede discussie die ook naar oplossingen kijkt. Die zijn er wellicht in Roerdalen ook te vinden, waarbij inkomsten terug kunnen vloeien in onze gemeenschap als we het goed opzetten.

(1)Bron: Van der Kley, N. en de Vries, J.E., 2017. Duurzame energie niet voldoende. Technisch Weekblad, donderdag 30 maart 2017. www.technischweekblad.nl/opinie-analyse/duurzame-energie-niet-voldoende

Windmolens over de grens in Duitsland

Duitslandmolens.jpg

Ze staan er al: windmolens net over de grens in Duitsland.
*m: aantal molens, 200* bouwjaar en ** MW: vermogen
110 GWH/jaar