Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Zon.JPG

Zon

Zonne-energie

Zelfs in ons natte Nederland kan de zon toch nog veel energie opwekken. Zo'n 12-16 panelen op een naar het zuiden gericht dak zijn al voldoende voor zo'n 3000-4000 kWh/jaar. Dat is het gemiddelde stroomgebruik van een woning in Nederland. Let wel: dit is in het algemeen minder dan 1/4 van het totale energiegebruik, wat voor een groot deel opgaat aan warm water en verwarming. Dan heb je toch gauw zo'n 40 panelen nodig, een goed geïsoleerd huis, terugwinning van ventilatie warmte en energiezuinige verwarming (bv warmtepomp).

Huizen of appartementen waarop geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden zouden gebruik kunnen maken van de capaciteit van daarvoor op te zetten kleine zonneparken, bijvoorbeeld op de daken van openbare gebouwen.

Duurzaam Roerdalen is momenteel bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van zonne-energie in zonneparken op openbare gebouwen en lokale opwekking van zonne-en wind energie. Daarbij denken we ook aan de vuilstortberg in Monfort met grote hellingen op het zuiden, uitermate geschikt voor een zonnepark. In juli 2017 nam de gemeenteraad van Roerdalen een motie aan voor een haalbaarheidsonderzoek voor een zonnepark op de stortplaats; een stap in de goede richting. Het zonnepark in Garyp (Friesland) op een voormalige grofvuillocatie is een mooi voorbeeld om te volgen.

Alleen als de zon schijnt

De hoeveelheid zonne-stroom die opgewekt wordt door zonnepanelen is direct gerelateerd aan de lichtsterkte. Dat betekent dat de meeste opbrengst midden op de dag is en 's zomers veel meer dan 's winters.

zonopbrengst.jpg20 Juni 2017, opbrengst zonnepanelen hoogst van 12:00-15:00 uur (zonnedak in Herkenbosch)

Wilt u een eerste indruk krijgen of uw huis gunstig ligt en wat het kost en opbrengt? Kijk dan eens op de Roerdalen Zonnekaart. Vul uw adres, kijk op de kaart en speel met de instellingen (tandwieltjes). 

De stroom die niet gebruikt wordt kan aan het netwerk teruggeleverd worden. Momenteel is er een gunstige salderings-regeling. Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt dan ontvangt u daarvoor een veel lagere prijs. Dan is het wellicht gunstiger om aansluiting te zoeken bij een coöperatie als de onze om de stroom voor een voordeliger tarief aan gebruikers in de buurt te verkopen en dat is mogelijk door een andere overheids-regeling: de postcoderoos regeling. Zo hebben we allemaal voordeel en zijn we ook nog eens goed bezig voor het milieu.

Zonnepanelen kopen?

In de toekomst willen we als coöperatie partnerschappen aangaan met bij voorkeur lokale of regionale installateurs. We kunnen u daarmee nu nog niet helpen. Wel kunnen we u adviseren dat het verstandig is om goed advies te zoeken voordat u zonnepanelen aankoopt. Vraag op zijn minst een aantal offertes. De consumentenbond geeft u een goed overzicht waar u op moet letten.

Weertenergie gebruikt een criterialijst als hulpmiddel en een aangepaste versie kunt u hier vinden: Criterialijst zonnepanelen.pdf

U krijgt waarschijnlijk veel mooie aanbieding voor het installeren van zonnepanelen op uw dak; de een nog mooier dan de ander. Ga niet af op een mooie brochure, maar vergelijk deze aanbiedingen altijd met andere offertes en let er op dat ook de aansluiting en aanpassingen in uw meterkast meegenomen worden. Het klinkt misschien als een open deur maar in uw offerte moet ook duidelijk vermeld zijn dat er een volledig werkend en veilig systeem opgeleverd wordt.

Voor zonnepanelen op daken is geen vergunning nodig, maar dit is wel aan regels gebonden die een goede installateur ook zal hanteren. Voor grondgebonden zonnepanelen is wel een vergunning nodig. Voor meer informatie zie de informatiebrochure van de rijksoverheid. Bij twijfel is een vergunningscheck via het omgevingsloket van de gemeente aan te raden (www.omgevingsloket.nl). 

Aanmelden energieleveren.nl

De installatie van zonnepanelen op je dak moet aangemeld worden bij energieleveren.nl. Dat wordt vervolgens doorgegeven aan uw netbeheerder die deze gegevens nodig heeft om het elektriciteitsnet goed te kunnen beheren.

Zon_urenNL.jpg Bron: https://www.zonne-energiegids.nl/aantal-zonuren-in-nederland/

Zelf opslaan van de zonnestroom?

Met de huidige salderingsregeling is dat niet nodig want de elektriciteit die je terug levert aan het net wordt van je gebruik afgetrokken. Zo fungeert het elektriciteitsnet als je energieopslag.

Zou de salderingsregeling in de toekomst komen te vervallen dan wordt zelf opslaan misschien wel aantrekkelijk omdat huishoudens nu eenmaal de meeste stroom 's ochtends en 's avonds verbruiken, juist als de zonnepanelen weinig of niets opwekken. Zelf opslaan is duur. Accu's en technologie voor de opslag van zonne-energie worden steeds beter. Tesla en IKEA verkopen ze al als onderdeel van hun complete solar-energie aanbod. Maar er is ook veel discussie over de milieuonvriendelijkheid van deze manier van opslag. Andere technieken staan nog in de kinderschoenen. Dus wie niet bezorgd is over ons elektriciteitsnetwerk kan misschien beter wachten op toekomstige ontwikkelingen.

zonProd4.jpg

Voorbeeld van typisch elektriciteitsgebruik (positief, boven de nul-lijn) en teruglevering (negatief, onder de nul-lijn) van een woning in Herkenbosch (overzicht van een dag in augustus 2017). De grafiek is gemaakt in Slimmemeterportaal.nl Het online (gratis) portaal geeft een goed inzicht in deze gegevens en is een aanrader voor iedereen die een slimme meter in huis heeft omdat het een mooi inzicht in energiegebruik geeft. Zo Zie je ook het sluimerverbruik 's nachts. De zwarte balken zijn laagtarief.

Vergeet niet dat je het gebruik van eigen stroom zelf kunt optimaliseren. Zet de vaatwasser of wasmachine aan op het midden van de dag en niet 's avonds, dan ''saldeer'' je zelf direct. Er zijn ook oplossingen waarbij een stukje techniek kijkt naar opwek en gebruik en b.v. de boiler aanzet voor warm water, of de lader van de elektrische auto, als er energie over is. Er zijn momenteel tests in Nederland waarbij zonne-energie opgeslagen wordt in de accu's van elektrische auto's en die wordt dan weer gebruikt als de panelen in de straat te weinig opwekken.


slimmemeter.jpg
Slimme meter; niet echt slim.
Met een digitale (mobiele) connectie kunnen de meterstanden continu doorgegeven worden.
Zowel gebruik als teruglevering.
De gebruiker kan online toegang tot deze gegevens opzetten.
Online betekent echter ook dat er een securiteits-risico is.
De online link kan overigens ook geblokkeerd worden.
Dan wordt het een domme slimme meter.
De details geven een goede inzage in gebruik en....
een goede basis voor besparings-denken....
en een goede basis voor het opsporen van energieslurpers
ZonnetrackerEen zonnetrekker bestaat uit een langs twee assen roterend rekwerk met zonnepanelen die daarop bevestigd zijn. Het rekwerk kan door het draaien langs de horizontale en de verticale assen, gestuurd door slimme elektronica, de zon volgen. De panelen zijn zo altijd optimaal naar de zon georiënteerd. Zonnepanelen op een zonnetracker hebben daardoor een hogere opbrengst dan panelen die een vast oriëntatie op een dak hebben of op een rek op de grond. De opbrengst kan ook al verhoogd worden door een simpeler systeem waarbij de panelen op rekken geplaatst worden die langs een (horizontale) as kunnen roteren. Met deze rekken kunnen de panelen aangepast worden aan een hogere zonnestand in de zomer en een lagere in de winter. Voorbeelden uit de regio zijn de "butterfly" van Heemels in Paarlo of de vier zonnetrackers bij de St Jansberg in Maaseik
Voor het plaatsen van een Zonnetracker is een vergunning nodig.
Een heel mooi nederlands product is de Smartflower maar daar hangt ook een hoger prijskaartje aan. 

Panelen op je eigen dak in nat Nederland?

In Nederland schijnt de zon zo'n 1400-1700 uren per jaar.; aan de kust meer dan in het oosten van het land. In de woestijngebieden van Noord Africa is dat ter vergelijking meer dan 4000 uren/jaar. In Limburg hadden we in 2016 zo'n 1038 volle zon-uren (bron www.zonurencalculator.nl). Er wordt gesproken over een vol zon-uur als de zon op een wolkeloze dag 1 uur lang op een vlak valt. Dat zijn er voor Nederland een heel stuk minder (b.v. voor Eindhoven zo'n 800). Zonnepanelen verschillen sterk in hun efficiëntie. Panelen met een vermogen van 250 Wp leveren gemiddeld zo'n 220 kWh/jaar op. Een gemiddeld Nederlands gezin gebruikt zo'n 3500 kWh aan elektriciteit en daar zijn dan zo'n 16 panelen voor nodig. Komt daar de warmtevoorziening bij (gemiddeld zo'n 14,000 kWh/jaar), dan zijn er zo'n 80 panelen nodig. Dat gaat dus niet passen op een gewoon Nederlands huis. Bij energievriendelijke huizen kan het energieverbruik met de helft teruggebracht worden en dan zijn 40 zonnepanelen voldoende. Zonnepanelen op je eigen dak om energie-neutraal te zijn is in de praktijk dus moeilijk haalbaar, maar met een goed geïsoleerd huis uitgerust met energie-zuinige apperatuur en verlichting kun je een heel eind komen.

De prognoses voor zonne-energie in Nederland lopen sterk uiteen. Maar zelfs als alle beschikbare daken gebruikt zouden worden dan is er plaats voor zo'n 200 miljoen zonnepanelen. Dat klinkt veel, maar die dekken maar zo'n 7% van de energievraag(1). Besparen op energiegebruik blijft dus belangrijk, zelfs met je dak vol panelen.

Bron: Van der Kley, N. en de Vries, J.E., 2017. Duurzame energie niet voldoende. Technisch Weekblad, donderdag 30 maart 2017. www.technischweekblad.nl/opinie-analyse/duurzame-energie-niet-voldoende

Voor het laatste nieuws over technologische ontwikkelingen in zonnepanelen zie Solar Magazine.


Dan zijn er ook nog de zonnecollectoren: zonneboilers en de zeer efficiënte "heat tubes" die direct warm water maken van opvallend zonlicht. Vergeet niet dat een groot deel van het huiselijk energieverbruik voor warm water is. Voor zeer goed geïsoleerde kleine huizen is er vaak nauwelijks verwarming nodig. Dan is een zonneboiler een goede oplossing voor het aanmaken van warm water. Sinds de opkomst van de zonnepanelen (die elektriciteit opwekken) zijn zonnecollectoren op de achtergrond geraakt. Met de opgewekte elektriciteit en een warmtepomp kam immers ook warm water aangemaakt worden. Of een zonnecollector een goede keuze is hangt af de situatie. Het is altijd verstandig om ook de installatie van een zonnecollector af te wegen. Voor bij-verwarming van zwembaden zijn deze b.v. uitermate geschikt.

zonneboiler.jpg

Heat tubes (links) en zonneboiler principe

Het betaalt zichzelf terug?

Alle installateurs zullen u in geuren en kleuren uitrekenen wat het rendement van uw installatie is, wat de kosten zijn en hoe snel de installatie zich terugbetaalt. Zelfs als uw financiën niet toereikend kunt u toch aan de slag door een energiebespaarlening tegen een zeer lage rente van het nationaal energiebespaarfonds. Zonnepanelen komen in aanmerking voor de energiebespaarlening met gunstige voorwaarden. Daarbij geldt de regel dat 75% van de lening gebruikt mag worden voor zonnepanelen. Het restant moet gebruikt worden voor andere energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, HR-beglazing, CV-ketel etc.

Stel u bent woningeigenaar en u heeft 12 zonnepanelen nodig voor het opwekken van 3500 kWh per jaar. U heeft een offerte ontvangen voor een bedrag van € 5.000,-. Deze zonnepanelen laat u financieren met de energiebespaarlening. Om hier correct gebruik van te maken regelt u eveneens vloerisolatie van € 1.700,- zodat u aan de regels van de energiebespaarlening voldoet. Als u het goed aanpakt kunnen de besparingen meer geld opbrengen dan de rente en aflossing en kost het u dus niets of heel weinig: de investering betaalt zichzelf terug. Een en ander wordt goed uitgelegd op de website van Milieu Centraal, van de provincie Limburg en Duurzaam Thuis.

Zonnepanelen pluspunten

  • Maatschappelijk 'grotendeels' geaccepteerd
  • Gemakkelijk beschikbaar en op dak zonder vergunningen (wel met regels)
  • Schaalbaar en betaalbaar
  • Saldering: levering wordt van verbruik afgetrokken. Extra levering verdient minder, maar toch
  • Commercieel gezond (stroomprijs over langere periode gezien blijft stijgen en dat zijn vooral de vaste kosten). Goed rendement.
  • BTW teruggave installatie
  • Postcoderoos-regeling

Zonneparken

Er zullen meer en meer mensen zijn die in de toekomst een gedeelte van hun elektriciteit uit zonneparken in Nederland krijgen door hun energie bij groene energieleveranciers te kopen of door zich aan te sluiten bij een coöperatie die een zonnepark aangelegd heeft.

De boodschap is dat er steeds meer zonneparken gaan komen, ook in de regio en in de toekomst ook in Roerdalen. Waar deze parken aangelegd gaan worden, hoe groot en hoe je stroom van zo'n park kunt aankopen, en waar de opbrengsten terecht gaan komen is belangrijk voor ons allemaal. Vandaar dat overleg met- en inspraak van alle belanghebbenden voor ons bovenaan staan.

Om een goede indruk te krijgen van wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een zonnepark is het 2016 rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) "Grondgebonden zonneparken Verkenning naar de afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in Nederland" een goede referentie.

Voor de vuilnisstort locatie in Monfort heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de haalbaarheid van een zonnepark op deze locatie te onderzoeken. Duurzaam Roerdalen ondersteunt dat initiatief volledig en zal mee gaan denken en helpen om op deze locatie een groot zonnepark aan te leggen. Laten we echter niet vergeten dat dit potentieel een erg groot project is waar nogal wat planning en financiering voor nodig is en dat zo'n park niet betekent dat we daarmee verder niets meer aan duurzaamheid hoeven te doen. Integendeel. Maar wat mooier dan te beginnen met een locatie waar we jarenlang afval hebben gedumpt, waar nu een kunstmatige berg ligt met hellingen die een mooi oppervlak geven voor veel zonnepanelen. Wat een bestemming voor een afvalberg. Doen!